Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: czwartek, 18, maj 2017 Rafał Kopytko

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

I. Ochrona i promocja zdrowia - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 5000 zł.

Lp

Nazwa organizacji

pozarządowej

Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji w zł
1.

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych

„Bieg po zdrowie – czyli Dzień Dziecka na sportowo” 2500
2. Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI „Czerwonokrzyska edukacja obywatelska młodzieży” 2000

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 5000 zł.

Lp Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji w zł
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej „Historyczne i kulturowe inspiracje -Zamość – wycieczka dla seniorów i społeczników z Gminy Czchów” 3000
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej „Historyczne wędrówki po Krakowie” 2000

III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 7000 zł.

Lp Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji w zł
1. Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI „V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” 5000
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej „Sportowo i rodzinnie” 2000

Do pobrania:

Odsłony: 406