Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie Romskiej

Opublikowano: wtorek, 11, lipiec 2017 Rafał Kopytko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Limanowej, dotyczącej wyrażenia zgody na zakup budynku w Czchowie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin Romskich. Przypominamy, że w pierwszym rozstrzygnięciu WSA w Krakowie nie uznał Gminy Czchów za stronę prowadzonego postępowania. Gmina Czchów zaskarżyła to rozstrzygniecie do NSA w Warszawie, który zmienił decyzję WSA w Krakowie i uznał prawo Gminy Czchów do udziału w tym postępowaniu. 10 lipca 2017 roku WSA w Krakowie rozpatrzył merytorycznie skargę na przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Limanowej, uwzględnił wszystkie stawiane przez Gminę Czchów zarzuty i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Odsłony: 387