Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 02, październik 2017 Rafał Kopytko

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się 4 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. częściowej zmiany Uchwały Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów,
    2.  przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.
  5. Komunikaty i informacje.
  6. Zamknięcie obrad.
Odsłony: 395