Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku - wynik postępowania konkursowego

Opublikowano: czwartek, 28, grudzień 2017

    Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” udziela się dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej w łącznej kwocie 70 760,00 zł, w tym dotacja wojewody - 50 760,00 zł, środki własne gminy – 20 000,00 zł.

     Dotacja z budżetu państwa przyznana w ramach rządowego programu pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”. Realizacja powyższego zadania – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w złożonej ofercie. Podpisanie stosownej umowy nastąpi po otrzymaniu umowy z Wojewodą Małopolskim.

Odsłony: 488