Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Regulamin dofinansowania likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych

Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018

STOP SMOG     Dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Czchowie przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

     W Regulaminie wskazano zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Czchów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu.

    W razie jakichkolwiek pytań, zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Czchowie pokój nr 16. Poniżej link do uchwały.

Uchwała Nr XXX/302/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020

fot. www.wreczyca-wielka.pl

Odsłony: 814