Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Skrócone godziny pracy urzędu w Wigilię

Opublikowano: wtorek, 18, grudzień 2018

     Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 8:00 - 13:00.
     Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 10, grudzień 2018

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT BURMISTRZA CZCHOWA

Opublikowano: czwartek, 06, grudzień 2018

Czytaj więcej...Sukces Gminy Czchów w „sprawie romskiej”!

   5 grudnia 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Limanowa w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Burmistrza Miasta Limanowa budynku w gminie Czchów, z przeznaczeniem na zamieszkanie przez mniejszość romską z Limanowej.

    Rozstrzygnięcie NSA potwierdziło stanowisko Burmistrza Czchowa, który od początku sprawy podnosił zarzut, że działanie władz Limanowej jest niezgodne z prawem.

    Więcej informacji o sprawie - po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla Gminy Czchów

Opublikowano: piątek, 23, listopad 2018

Czytaj więcej...    16 listopada 2018 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu na realizację projektu pn.: „Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie”, w kwocie do 170 660,43 zł.

Czytaj więcej...

Uroczysta sesja inauguracyjna Rady Miejskiej nowej kadencji 2018-2023

Opublikowano: środa, 21, listopad 2018

Czytaj więcej...    20 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czchowie, która zainaugurowała nową kadencję w czchowskim samorządzie. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na początku obrad radni nowej kadencji: Małgorzata Czech, Beata Marchut, Alicja Mordarska, Bernadeta Salamon, Marek Gurgul, Zbigniew Jakóbczyk, Jerzy Kornaś, Dominik Kotas, Paweł Kozdrój, Kazimierz Kurzydło, Władysław Osada, Andrzej Rozciecha, Stanisław Sapała, Stefan Sowa, i Lesław Wrona odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 13, listopad 2018

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 1 i 3 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Czchowie zwołuje się pierwszą na kadencję 2018-2023 sesję Rady.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie  12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

12 listopada Świętem Narodowym

Opublikowano: czwartek, 08, listopad 2018

Czytaj więcej...    Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) 12 listopada (poniedziałek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

    Informujemy również, że termin odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Tworkowa został przeniesiony z 12 na 19 listopada. Pozostałe terminy wywozów nie uległy zmianie. Odbiór odpadów prowadzi firma DIMARCO.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 08, listopad 2018

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Czchowie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Komunikaty i informacje.
  7. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady

 

Podziękowania

Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

Szanowni Państwo,

       za nami pierwsza w historii po 1989 roku, II tura wyborów w walce o Urząd Burmistrza Czchowa. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Mieszkańcom Gminy Czchów, którzy tak licznie poszli głosować na swoich kandydatów, dając świadectwo, że jesteśmy „społeczeństwem obywatelskim”, któremu zależy na dobru i losach Naszej Gminy.

Czytaj więcej...