Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Czchowa

Opublikowano: czwartek, 09, kwiecień 2015

Zarządzenie Nr 50/2015
Burmistrza Czchowa
z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 zm. poz. 645 i 1318), art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 10  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", zmiany: Uchwała Nr XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 roku, Uchwała Nr XXXIV/203/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014 roku oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zarządzam, co następuje: 

Czytaj więcej...

Wspomnienie...

Opublikowano: wtorek, 07, kwiecień 2015
 

    Z przykrością informujemy, że 5 kwietnia 2015 r. odeszła do wieczności Pani Wiesława Koczwara, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Czchowie – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.
     Pani Wiesława była osobą zaangażowaną w rozwój gminy Czchów. Jako kierownik Referatu była współautorką kilkunastu przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych, które przyczyniły się do zmiany obrazu naszej gminy.
     Wieloletni trud pracy, profesjonalizm oraz wysokie wymagania jakie stawiała sobie na co dzień pani Wiesława, został doceniony przez władze państwowe w 2010 roku – została odznaczona „Medalem Złotym za długoletnią służbę".
     W osobie zmarłej Wiesławy utraciliśmy nie tylko świetnego pracownika, człowieka pełnego zaangażowania i oddania na rzecz lokalnych spraw, ale i wspaniałą koleżankę, która służyła pomocą i radą.

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Życzenia świąteczne

Opublikowano: czwartek, 02, kwiecień 2015

Podwórko NIVEA w Jurkowie

Opublikowano: czwartek, 02, kwiecień 2015

Czytaj więcej...     Informujemy, że lokalizacja podwórka NIVEA w Jurkowie została poprawnie wprowadzona do systemu, dzięki czemu widnieje na oficjalnej stronie konkursu "Podwórko NIVEA" http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko.
     Lokalizacja przeznaczona na plac zabaw znajduje się na działce nr 353/13 w msc. Jurków obok Zespołu Szkół w Jurkowie.  Jest to teren chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Jurkowa, gdyż w pobliżu znajduje się plac przeznaczony do odpoczynku dla rodzin, na którym zlokalizowane są m.in. altany turystyczne, ławki, kosze na śmieci,  latarnie parkowe, stojaki na rowery,  a także zieleńce z kwiatami.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Opublikowano: piątek, 27, marzec 2015

    Burmistrz Czchowa ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR do przewozu nieczystości płynnych.

1. Nazwa i siedziba:
Gmina Czchów
Rynek 12, 32-860 Czchów
tel. 14 66 21 738

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 27, marzec 2015

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 1602, zm. Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 4851) zwołuję nadzwyczajną SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. roku o godzinie 10.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2015

Czytaj więcej...     Informujemy, iż Gmina Czchów dostała się do drugiego etapu konkursu „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem” .
     
Lokalizacja, która została zgłoszona  do zaadaptowania na skwer/park znajduje się w Czchowie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Dunajec w niedalekiej odległości od Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Czchowie.
      Zachęcamy Państwa do wspierania naszej lokalizacji, która weźmie udział w ogólnopolskim głosowaniu internautów.  Na podstawie wyników głosowania zostanie wybranych 10 zwycięskich lokalizacji, które zostaną zaadaptowane na skwer/park.

    Głosowanie trwa od 26.03.2015 r. – 22.04.2015 r. na stronie http://www.ogolnopolskieupiekszanie.pl/obiekty/czchow-1264

Ogólne Zebranie Mieszkańców Dzielnicy Czchów

Opublikowano: środa, 25, luty 2015

Czytaj więcej...W poniedziałek, 23 lutego 2015 r., ukonstytuowała się Rada Dzielnicy Czchów w składzie: Przewodniczący Rady Dzielnicy - Jerzy Wojakiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów - Dominik Kotas, Członkowie Zarządu: Stanisław Kozdrój i Ryszard Strzelec.
Spośród członków Rady Dzielnicy powołano Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Ryba - przewodniczący, Paweł Proficz - członek i Tadeusz Skorupski - członek.

 

Czytaj więcej...