Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, maj 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 maja 2014r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano: środa, 14, maj 2014
Administrator

Czytaj więcej...We wtorek w sali kinowej MOKSiR w Czchowie odbyło się spotkanie organizacyjne obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku. Na początku spotkania komisje wyłoniły ze swoich składów przewodniczących i zastępców przewodniczących. Jarosław Gurgul - sekretarz gminy przybliżył tematy związane ze specyfiką obsługi wyborów. Stanisław Obal – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego omówił praktyczne aspekty elektronicznego przekazywania wyników głosowania, potencjalnych problemów. Już w najbliższy piątek przewodniczący komisji będą brali udział w szkoleniu organizowanym przez KBW - delegatura w Tarnowie.