Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

VeloMałopolska: Trasa rowerowa połączy zaporę w Czchowie z Lusławicami

Opublikowano: wtorek, 05, grudzień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    To kolejna znakomita wiadomość dla wszystkich rowerzystów, a szczególnie tych z ziemi tarnowskiej. Dokładnie za rok, pod koniec listopada 2018 roku, ma być bowiem gotowy kolejny fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 od zapory w Czchowie do Lusławic. Prawie 17-kilometrowy odcinek w znacznej części zostanie poprowadzony wałami Dunajca. Koszt jego budowy to ponad 8,8 mln zł, a środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego i budżetu województwa.

     Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Czchów na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Urząd Miejski w Czchowie, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zapraszają mieszkańców Gminy Czchów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie - sala byłego kina "Baszta", w czwartek,  26 października 2017 r. w godzinach od 12:00 do 14:30.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 02, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się 4 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Informacja

Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2017
Rafał Kopytko

    Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie przekazała w dzierżawę Gminie Czchów obiekt Kaplicy Cmentarnej, znajdującej się na "górnym" cmentarzu komunalnym w Czchowie. Parafia w Czchowie uzyskała zgodę Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na oddanie w dzierżawę Kaplicy.

    Na prośbę Parafii została sporządzona umowa dzierżawy. Burmistrz Czchowa, będąc dzierżawcą obiektu, oraz z uwagi na bardzo zły stan techniczny schodów wejściowych do kaplicy, przystąpił do pierwszych prac remontowych obiektu.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2017
Rafał Kopytko

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję   sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Opublikowano: wtorek, 29, sierpień 2017
Rafał Kopytko

     Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Jurków w sprawie przebiegu drogi krajowej DK75 odbędzie się w poniedziałek, 4 września 2017 r. o godz. 19.00 w remizie OSP Jurków.

Zapraszamy na gminne święto plonów!

Opublikowano: środa, 16, sierpień 2017
Rafał Kopytko

Dozynki 2017

Zaproszenie do składania ankiet w sprawie uzyskania dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii

Opublikowano: piątek, 11, sierpień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa przypomina o możliwości składania ankiet związanych z instalacjami na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

    Jednocześnie informujemy, iż w związku ze składnymi ankietami zapadła decyzja, że aktualnie koszty analiz technicznych, na budynkach prywatnych, pokrywa Gmina Czchów (są więc bezpłatne dla mieszkańców).

Czytaj więcej...