Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

Opublikowano: piątek, 16, luty 2018
Rafał Kopytko

    "Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach-Drużkowie w celu utworzenia miejsc spotkań dla zachowania dziedzictwa lokalnego"

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 07, luty 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Czas zebrań mieszkańców

Opublikowano: poniedziałek, 05, luty 2018
Rafał Kopytko

    Tradycyjnie już początek roku to czas ogólnych zebrań mieszkańców, będących szansą na zapoznanie się z założeniami budżetu gminy na 2018 rok, zgłoszenie własnych pomysłów. Do najważniejszych punktów każdego z zebrań będzie uchwalenie podziału środków sołeckich na 2018 rok. Fundusze pozostające w dyspozycji sołectw są ograniczone, ale poprzez ich odpowiednie rozdysponowanie wyraźnie sugerują, co jest priorytetem do zrealizowania w danej miejscowości.

   Plan zebrań w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

Stanowisko Burmistrza Czchowa w sprawie projektowanych korytarzy drogowych nowej drogi DK75

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018
Rafał Kopytko

     15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz posłów na sejm z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem.
      Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA.

Czytaj więcej...

Regulamin dofinansowania likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych

Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Dnia 22 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Czchowie przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku - wynik postępowania konkursowego

Opublikowano: czwartek, 28, grudzień 2017
Rafał Kopytko

    Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” udziela się dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej w łącznej kwocie 70 760,00 zł, w tym dotacja wojewody - 50 760,00 zł, środki własne gminy – 20 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 14, grudzień 2017
Rafał Kopytko

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Wizyta w Warszawie uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach

Opublikowano: środa, 13, grudzień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. ks. prof. Józefa Tischnera z Domosławic, wraz z Burmistrzem Czchowa - Markiem Chudobą oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn - Dawidem Chrobakiem, gościli na zaproszenie Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim oraz w Kancelarii Premiera. W pierwszym dniu wizyty gościliśmy w jednym z najważniejszych budynków w Polsce – siedzibie rządu. Niezapomniane chwile przeżyli uczestnicy siedząc na miejscach zajmowanych zazwyczaj przez Premiera i członków Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

VeloMałopolska: Trasa rowerowa połączy zaporę w Czchowie z Lusławicami

Opublikowano: wtorek, 05, grudzień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    To kolejna znakomita wiadomość dla wszystkich rowerzystów, a szczególnie tych z ziemi tarnowskiej. Dokładnie za rok, pod koniec listopada 2018 roku, ma być bowiem gotowy kolejny fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 od zapory w Czchowie do Lusławic. Prawie 17-kilometrowy odcinek w znacznej części zostanie poprowadzony wałami Dunajca. Koszt jego budowy to ponad 8,8 mln zł, a środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego i budżetu województwa.

     Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl