Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla Gminy Czchów

Opublikowano: piątek, 23, listopad 2018

Czytaj więcej...    16 listopada 2018 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu na realizację projektu pn.: „Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie”, w kwocie do 170 660,43 zł.

Czytaj więcej...

Uroczysta sesja inauguracyjna Rady Miejskiej nowej kadencji 2018-2023

Opublikowano: środa, 21, listopad 2018

Czytaj więcej...    20 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czchowie, która zainaugurowała nową kadencję w czchowskim samorządzie. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na początku obrad radni nowej kadencji: Małgorzata Czech, Beata Marchut, Alicja Mordarska, Bernadeta Salamon, Marek Gurgul, Zbigniew Jakóbczyk, Jerzy Kornaś, Dominik Kotas, Paweł Kozdrój, Kazimierz Kurzydło, Władysław Osada, Andrzej Rozciecha, Stanisław Sapała, Stefan Sowa, i Lesław Wrona odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 13, listopad 2018

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 1 i 3 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Czchowie zwołuje się pierwszą na kadencję 2018-2023 sesję Rady.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie  12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

12 listopada Świętem Narodowym

Opublikowano: czwartek, 08, listopad 2018

Czytaj więcej...    Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) 12 listopada (poniedziałek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

    Informujemy również, że termin odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Tworkowa został przeniesiony z 12 na 19 listopada. Pozostałe terminy wywozów nie uległy zmianie. Odbiór odpadów prowadzi firma DIMARCO.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 08, listopad 2018

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Czchowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady

 

Podziękowania

Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

Szanowni Państwo,

       za nami pierwsza w historii po 1989 roku, II tura wyborów w walce o Urząd Burmistrza Czchowa. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Mieszkańcom Gminy Czchów, którzy tak licznie poszli głosować na swoich kandydatów, dając świadectwo, że jesteśmy „społeczeństwem obywatelskim”, któremu zależy na dobru i losach Naszej Gminy.

Czytaj więcej...

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

Czytaj więcej...     Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Czchów. Program uroczystości:

 • 10.30
  • Msza Święta za Ojczyznę z intencji Burmistrza Czchowa w kościele pw. NNMP w Czchowie
  • przemarsz ze Strażacką Orkiestrą Dętą ze Złotej na cmentarz żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej
  • złożenie kwiatów.
 • 12.00 Uroczysta akademia „100 lat Niepodległej Polski” w sali kina „Baszta” w Czchowie:
  • występ zespołu folklorystycznego „Mali Czchowianie”
  • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach
  • występ Jurkowskiego Chóru Kameralnego.
 

Wyniki wyborów Burmistrza Czchowa

Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Czchowa (plik .pdf)

Szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych obwodach: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/120203#results_vote_elect_mayor_round_2

Będzie modernizacja drogi wojewódzkiej Tymowa - Lipnica Murowana

Opublikowano: piątek, 02, listopad 2018

Czytaj więcej...     Kilka lat starań Burmistrza  Czchowa – Marka Chudoby oraz Wójta Gminy Lipnica Murowana – Tomasza Gromali  o modernizację drogi wojewódzkiej Tymowa – Lipnica Murowana zakończyły się pierwszym sukcesem. Po licznych pismach, interwencjach, spotkaniach szefów gmin z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz władzami Małopolski zapadła decyzja  Sejmiku Województwa Małopolskiego o dołożeniu brakujących środków  na inwestycje.

Czytaj więcej...