Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 10, listopad 2014

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i § 16 ust. 5 Statutu Gminy Czchów z w o ł u j ę  SESJĘ  uroczystą Rady Miejskiej w Czchowie podsumowującą kadencję 2010-2014.

Sesja ta odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie.

Czytaj więcej...

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 03, listopad 2014

Czytaj więcej...    W związku z docierającymi sygnałami o błędnym zarejestrowaniu list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Czchowie, w okręgach wyborczych Nr 7 i 8 w Jurkowie - Miejska Komisja Wyborcza w Czchowie uprzejmie informuje, że rejestracji dokonano na podstawie pisemnego zgłoszenia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

     Dlatego też wszelkie pytania prosimy kierować do Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Odział Gminny w Czchowie, kontakt http://www.pis.org.pl/unit.php?o=regiony&id=34&p=ludzie

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czchowie
Agnieszka Dudek

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowano: wtorek, 28, październik 2014

Czytaj więcej...     W dniu 27 października 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do obsługi wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada 2014 roku. Posiedzenie to rozpoczął Sekretarz Gminy Czchów Jarosław Gurgul, który przestawił plan działania na cały okres wyborczy. W kolejnym punkcie nastąpiło ukonstytuowanie się komisji – wybór przewodniczących i ich zastępców.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 24, październik 2014

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 20, październik 2014

Czytaj więcej...Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania członków obwodowych komisji wyborczych

Kolejne odcinki dróg powiatowych już po remontach

Opublikowano: piątek, 17, październik 2014

Czytaj więcej...     Zakończyły się właśnie prace modernizacyjne na drogach powiatowych na terenie Gminy Czchów. W ramach oszczędności jakie udało się uzyskać Zarządowi Powiatu w trakcie realizacji budżetu powiatu Brzeskiego na 2014 rok przeznaczył on kwotę ponad 200 000 zł. na remonty najgorszych odcinków dróg powiatowych  na terenie gminy Czchów. Do dłuższego czasu na liście priorytetów były: droga łącząca Biskupice Melsztyńskie ze Złotą oraz droga w Czchowie – do promu w Piaskach-Drużkowie. Prace modernizacyjne dotyczyły 500 mb odcinka na drodze do Złotej  oraz prawie 0,5 km odcinka do promu w Piaskach-Drużkowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego

Opublikowano: wtorek, 07, październik 2014

     Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem dr Stanisławem Sorysem – Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, na którym poruszone zostaną najważniejsze sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym naszej gminy.

     Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu.