Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego

Opublikowano: wtorek, 07, październik 2014

     Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem dr Stanisławem Sorysem – Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, na którym poruszone zostaną najważniejsze sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym naszej gminy.

     Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 25, wrzesień 2014

Czytaj więcej...     Komisarz Wyborczy w Tarnowie postanowieniem z dnia 22 września 2014 r. powołał terytorialne komisje wyborcze odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników głosowania organów stanowiących samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

     Dla Gminy Czchów powołał Miejską Komisję Wyborczą w składzie: Wiesława Białka, Barbara Błoniarczyk, Agnieszka Dudek, Kazimierz Jankosz,  Monika Kornaś, Sylwester Krupa, Łukasz Martyka, Natalia Musiał.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 25, wrzesień 2014

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 594)  zwołuję SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

Odblaski dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Opublikowano: wtorek, 09, wrzesień 2014

Czytaj więcej...     W odpowiedzi na nowe obowiązki ustawowe oraz coraz częstsze potrzeby mieszkańców Urząd Miejski w Czchowie zakupił oznaczenia odblaskowe, które chce przekazać mieszkańcom poruszającym się po drogach w godzinach wieczornych. Wszyscy chętni do otrzymania bezpłatnego oznakowania proszeni są o kontakt z sołtysami, szefowymi Kół Gospodyń w danej miejscowości lub pracownikami Urzędu Miejskiego w Czchowie (pokój nr 20).  

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Czchów na lata 2014-2025

Opublikowano: poniedziałek, 08, wrzesień 2014

Czytaj więcej...     Strategia Rozwoju Gminy Czchów na lata 2014-2025 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Potrzeba opracowania tego dokumentu wynika ze zmian, jakie zaszły w otoczeniu gminy, powiatu, województwa i kraju.

     Zawiera on nie tylko wizję gminy, ale również potrzeby lokalnej społeczności. Strategia wskazuje, co - jako społeczność - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. W gminie Czchów odbyły się już dwa takie zebrania, które miały miejsce w Czchowie i Jurkowie. Uczestnicy tych spotkań zgłosili propozycje dotyczące kolejnych inwestycji w naszej wspólnocie.

Czytaj więcej...

Wybory samorządowe 2014

Opublikowano: środa, 27, sierpień 2014

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Akty prawne. Uchwały, wyjaśnienia, informacje, komunikaty PKW

Dokumenty do pobrania:

Ruszyły prace nad strategią rozwoju gminy Czchów

Opublikowano: wtorek, 26, sierpień 2014

    Bieżący rok to okres przejściowy pomiędzy dwiema dużymi transzami unijnych środków, które trafiają do Polski. Nowe rozdanie (2014-2020) będzie prawdopodobnie ostatnim takim dużym zastrzykiem zewnętrznych środków finansowych. Jednym z podstawowych warunków aplikacji o nowe środki będzie odpowiednie uzasadnienie wniosku, wykazanie, że odpowiada on na stwierdzone potrzeby lokalnej społeczności. Aby jak najlepiej się do tego przygotować już w sierpniu ruszają pracę nad nową strategią rozwoju gminy Czchów na lata 2014-2025. Chcemy przygotować dokument, który będzie zawierał zarówno wizję rozwoju gminy, priorytety tego rozwoju, ale także całe spektrum potrzeb, tych inwestycyjnych oraz społecznych. 

     Urząd Miejski w Czchowie  zaprasza mieszkańców miasta Czchowa na spotkanie robocze w sprawie przygotowania założeń do strategii rozwoju gminy Czchów na lata 2014-2025. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali kina Baszta.

UM w Czchowie

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 20, sierpień 2014

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. .Dz.U.z 2013 r. poz. 594)  zwołuję  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o przetargu

Opublikowano: środa, 23, lipiec 2014

Burmistrz Czchowa ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR, przeznaczenie – śmieciarka.

Treść obwieszczenia - wersja .doc

Treść obwieszczenia - wersja .pdf

 

Gmina Czchów ogłasza nabór wniosków do projektu pn. "Pierwszy dzwonek"

Opublikowano: wtorek, 15, lipiec 2014

     Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Czytaj więcej...