Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wybory do Parlamentu Europejskiego – podziękowania

Opublikowano: poniedziałek, 26, maj 2014
Podsumowując przeprowadzone na terenie Gminy Czchów wybory do Parlamentu Europejskiego składam podziękowania wszystkich osobom zaangażowanym w prawidłowe przeprowadzenie wyborów: członkom obwodowych komisji wyborczych, osobom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną wyborów, dyrektorom szkół w których znajdowały się lokale wyborcze oraz oddelegowanym pracownikom Urzędu Miejskiego w Czchowie. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu tych osób wybory na terenie gminy przebiegły sprawnie, bez żadnych incydentów.
Jarosław Gurgul
Pełnomocnik Rejonowej Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Czchów.

Opublikowano: poniedziałek, 26, maj 2014

W dniu 25.05.2014 roku w ośmiu Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Czchów odbywało się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja na terenie gminy wyniosła ok. 24%, najwyższa była w Domosławicach – 31% oraz w Złotej - 29%, najniższa w Tymowej – 16%. Zwycięzcą w głosowaniu okazała się lista Prawa i Sprawiedliwości, kolejne miejsca zdobyły: Solidarna Polska, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Prawica Korwin Mikke oraz Polska Razem Jarosława Gowina.
Frekwencja w powiecie wyniosła 24,54%, w województwie 26,05%, w kraju 23,30%.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, maj 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 maja 2014r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano: czwartek, 15, maj 2014

Czytaj więcej...We wtorek w sali kinowej MOKSiR w Czchowie odbyło się spotkanie organizacyjne obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku. Na początku spotkania komisje wyłoniły ze swoich składów przewodniczących i zastępców przewodniczących. Jarosław Gurgul - sekretarz gminy przybliżył tematy związane ze specyfiką obsługi wyborów. Stanisław Obal – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego omówił praktyczne aspekty elektronicznego przekazywania wyników głosowania, potencjalnych problemów. Już w najbliższy piątek przewodniczący komisji będą brali udział w szkoleniu organizowanym przez KBW - delegatura w Tarnowie.