Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 03, luty 2017
Rafał Kopytko

    W związku z możliwością zatrudnienia mężczyzn w ramach robót publicznych (prace fizyczne) - Burmistrz Czchowa prosi o zgłaszanie  się  osób bezrobotnych, które w okresie  ostatnich 12  miesięcy  nie były  aktywizowane  ze środków  Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku  oraz  nie były zatrudnione  w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

     Zainteresowani  proszeni są o kontakt telefoniczny  14 662 17 17  lub wizytę w biurze Nr 1  (piętro)  Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...

 „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie"
(św. Jan Paweł II)

     „Diamentowe i Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 60 i 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 09 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej...

Cyfrowe wsparcie dla mieszkańców gminy

Opublikowano: poniedziałek, 09, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Gmina Czchów w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja z Warszawy przystępuje do realizacji projektu pn.: "e-Mocni: Cyfrowe umiejętności realne korzyści". Celem przedsięwzięcia będzie prowadzenie działań szkoleniowo-edukacyjnych w zakresie umiejętności cyfrowych, co pozwoli na ich wykorzystanie w codziennym życiu i zachęci do zdobywania kolejnych kompetencji.  W ramach wykonanej przez Urząd Miejski w Czchowie lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb wskazano grupy docelowe objętych wsparciem oraz szacunkowe liczby beneficjentów.

Czytaj więcej...

Sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w czchowskim szpitalu

Opublikowano: czwartek, 05, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Dzięki staraniom czynionym przez kierownictwo Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie oraz władze Gminy Czchów Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został doposażony w sprzęt medyczny przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Otrzymane wyposażenie to zarówno sprzęt medyczny (aparat EKG, ssaki, inhalatory) jak i wyposażenie szpitala (materace, łóżka w liczbie 20 sztuk). Łączna wartość przekazanego sprzętu zamknęła się kwotą 210 000 zł.

Czytaj więcej...

Powiatowe spotkanie kół gospodyń wiejskich

Opublikowano: piątek, 30, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Dzięki wspólnej inicjatywie Starosty Brzeskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu brzeskiego po raz pierwszy zorganizowano świąteczne spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich. Na zaproszenie samorządowców odpowiedziało ponad 300 pań, które były uczestniczkami wydarzenia w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Przed uroczystym przywitaniem zgromadzonych gości panie z kół prezentowały swoje kulinarne osiągnięcia. Reprezentację gminy Czchów stanowiły panie z Czchowa, Jurkowa, Tworkowej, Złotej, Biskupic Melsztyńskich i Domosławic.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Zyczenia 2016BN

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych w związku z centralizacją rozliczeń VAT

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług JST oraz innych wybranych zagadnień.

Czytaj więcej...