Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie Romskiej

Opublikowano: wtorek, 11, lipiec 2017
Rafał Kopytko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Limanowej, dotyczącej wyrażenia zgody na zakup budynku w Czchowie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin Romskich. Przypominamy, że w pierwszym rozstrzygnięciu WSA w Krakowie nie uznał Gminy Czchów za stronę prowadzonego postępowania. Gmina Czchów zaskarżyła to rozstrzygniecie do NSA w Warszawie, który zmienił decyzję WSA w Krakowie i uznał prawo Gminy Czchów do udziału w tym postępowaniu. 10 lipca 2017 roku WSA w Krakowie rozpatrzył merytorycznie skargę na przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Limanowej, uwzględnił wszystkie stawiane przez Gminę Czchów zarzuty i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017
Rafał Kopytko

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

150 lat Powiatu Brzeskiego w TVP3 Kraków

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Zapraszamy do obejrzenia programu „150 lat Powiatu Brzeskiego” w TVP 3 Kraków. Terminy emisji:
- 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 19.25
- 24 czerwca (sobota) o godz. 19.10
- 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.35.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: czwartek, 18, maj 2017
Rafał Kopytko

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

I. Ochrona i promocja zdrowia - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 5000 zł.

Lp

Nazwa organizacji

pozarządowej

Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji w zł
1.

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych

„Bieg po zdrowie – czyli Dzień Dziecka na sportowo” 2500
2. Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI „Czerwonokrzyska edukacja obywatelska młodzieży” 2000

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 28, kwiecień 2017
Rafał Kopytko

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 12 maja  2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” - debata społeczna

Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Jakie zagrożenia zgłaszają mieszkańcy powiatu brzeskiego poprzez Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa, jak ważną rolę odgrywają dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i co zrobić, aby było bezpieczniej na brzeskich drogach to główne tematy poruszone podczas debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brzesku.

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 18, kwiecień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 marca 2017 r.  uchylono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2016 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania.

     Przypomnijmy, WSA w Krakowie uznał, że Gmina Czchów nie posiada legitymacji skargowej i nie rozpatrzył zgodności z prawem Uchwały Rady Miasta Limanowa dotyczącej zakupu nieruchomości pod zadanie własne Gminy Miasta Limanowa na terenie Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Jednostki pomocnicze

Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

    Zgodnie z art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

    Jednostkami pomocniczymi Gminy Czchów są: Dzielnica Czchów, Sołectwo Będzieszyna, Sołectwo Biskupice Melsztyńskie, Sołectwo Domosławice,  Sołectwo Jurków, Sołectwo Piaski-Drużków, Sołectwo Tworkowa, Sołectwo Tymowa, Sołectwo Wytrzyszczka, Sołectwo Złota.

   Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr telefonu służbowego
1. Bogumiła Kuboń Sołtys Sołectwa Biskupice Melsztyńskie 609 499 218
2. Dominik Kotas Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów 669 984 764
3. Wacław Myszka Sołtys Sołectwa Domosławice 669 981 929
4. Marek Gurgul Sołtys Sołectwa Jurków 669 983 019
5. Zbigniew Chojecki Sołtys Sołectwa Tymowa 663 864 392
6. Krzysztof Drożdżowicz Sołtys Sołectwa Złota 669 983 013
7. Ryszard Gałek Sołtys Sołectwa Piaski-Drużków 669 981 956
8. Andrzej Rozciecha Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka 609 243 624
9. Krzysztof Szot Sołtys Sołectwa Będzieszyna 669 213 271
10. Henryk Włodarczyk Sołtys Sołectwa Tworkowa 607 549 364

Ogłoszenie na sprzedaż drewna Nr 2/2017

Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Czchów w ilości: 172,29 m³ – przetarg II

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czchów, ul. Rynek 12 32-860 Czchów

Tel: 14 66 21 731 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...