Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czchów

Opublikowano: wtorek, 15, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czchów będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Czchowie - 16.03.2016 r.

Opublikowano: piątek, 11, marzec 2016
Rafał Kopytko

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
      Sesja ta odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim w sprawie romskiej

Opublikowano: piątek, 26, luty 2016
Rafał Kopytko

     W poniedziałek, 22 lutego, w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie władz gminy Czchów reprezentowanych przez Marka Chudobę - Burmistrza Czchowa, Tadeusza Płachtę - Zastępcę Burmistrza Czchowa oraz Jarosława Gurgula - Sekretarza Gminy Czchów z Wicewojewodą Małopolskim Panem Piotrem Ćwikiem. W spotkaniu  brali udział także: władze Miasta Limanowa, przedstawiciele rodzin romskich, prezes Stowarzyszenie Bergitka Roma z Nowego Sącza oraz pracownicy MUW w Krakowie.

Czytaj więcej...

Zarządzenie porządkowe Burmistrza Czchowa - doraźne zabezpieczenie sytuacji

Opublikowano: wtorek, 23, luty 2016
Rafał Kopytko

    Narastający od dwóch miesięcy konflikt z samorządem miasta Limanowa w sprawie przesiedlenia trzech rodzin romskich do domu zakupionego przez Burmistrza Miasta Limanowa na terenie miasta Czchowa prowadzi do społecznych niepokojów i narastania zjawiska zmęczenia całą sytuacja. Nie przyniosły efektu pisemne interwencje mieszkańców kierowane do Wojewody Małopolskiego, a sprzeczne informacje medialne powodują nerwowość w oczekiwaniu na decyzje i rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich w Czchowie

Opublikowano: piątek, 19, luty 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Napięta sytuacja  związana z próbą przesiedlenia przez władze Miasta Limanowa trzech rodzin romskich do mieszkania komunalnego zakupionego na terenie miasta Czchowa zwróciła uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi na straży przestrzegania praw obywateli w Polsce. 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 05, luty 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie.

Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań z mieszkańcami sołectw

Opublikowano: środa, 03, luty 2016
Rafał Kopytko

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że najbliższe zebrania mieszkańców sołectw odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce zebrania

1

Jurków

06.03.2016

16:00

Remiza OSP w Jurkowie

2

Czchów

06.03.2016

10:00

Kino BASZTA w Czchowie

3

Złota

21.02.2016

10:00

Remiza OSP w Złotej

4

Domosławice

07.02.2016

14:00

ZSiP w Domosławicach

5

Biskupice Melsztyńskie

07.02.2016

16:00

Remiza OSP w Biskupicach Melsztyńskich

6

Będzieszyna

14.02.2016

9:30

PSP w Wytrzyszczce

7

Tymowa

14.02.2016

12:00

Remiza OSP w Tymowej

8

Tworkowa

21.02.2016

15:00

Remiza OSP w Tworkowej

Wykaz osób, które otrzymały pomoc publiczną

Opublikowano: poniedziałek, 25, styczeń 2016
Rafał Kopytko

         Burmistrz Czchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które otrzymały pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r. - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych:

Czytaj więcej...