Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Powiatowe spotkanie kół gospodyń wiejskich

Opublikowano: piątek, 30, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Dzięki wspólnej inicjatywie Starosty Brzeskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu brzeskiego po raz pierwszy zorganizowano świąteczne spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich. Na zaproszenie samorządowców odpowiedziało ponad 300 pań, które były uczestniczkami wydarzenia w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Przed uroczystym przywitaniem zgromadzonych gości panie z kół prezentowały swoje kulinarne osiągnięcia. Reprezentację gminy Czchów stanowiły panie z Czchowa, Jurkowa, Tworkowej, Złotej, Biskupic Melsztyńskich i Domosławic.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Zyczenia 2016BN

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych w związku z centralizacją rozliczeń VAT

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług JST oraz innych wybranych zagadnień.

Czytaj więcej...

Remonty i rozbudowy chodników przy drodze krajowej

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Po wnioskach kierowanych przez Burmistrza Czchowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie rozpoczęła prace remontowe przy drodze krajowej nr 75 (Brzesko – Nowy Sącz). Zakres zaplanowanych prac został podzielony na 3 zasadnicze etapy:

  • I etap - remont i wymiana nawierzchni chodnika od przystanku przy stadionie w kierunku Czchowa - Zapory;
  • II etap - remont chodnika od ul. Węgierskiej do ul. Basztowej;
  • III etap - budowa chodnika od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w kierunku przystanku Czchów - Miasto.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 w sali kina "Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Zakończone prace przy chodnikach przy drogach powiatowych

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W bieżącym roku udało się zrealizować kolejne odcinki chodników przy drogach powiatowych  na terenie gminy Czchów. Wspólna inicjatywa władz Gminy Czchów oraz Powiatu Brzeskiego pozwala na realizację tych przedsięwzięć, tak ważnych dla bezpieczeństwa na drogach publicznych. Tegoroczne wydatki zamknęły się łączną kwotą 155 tys. zł (równy udział każdego z samorządów), co pozwoliło na wykonanie 200 mb chodników. W Czchowie zakończono najpilniejszy odcinek chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku Kozieńca.

Czytaj więcej...

Program Małopolskie Remizy w Gminie Czchów

Opublikowano: wtorek, 08, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W ramach programu Małopolskie Remizy 2016 wyremontowany został kolejny budynek OSP. Tym razem prace remontowo-budowlane prowadzone były w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie.
     Prace remontowo budowlane polegały na wymianie posadzki w garażu na posadzkę przemysłową, wykonaniu okładziny zmywalnej na ścianach, budowie ścianki aluminiowej z doświetlem pomiędzy pomieszczeniem kierowania akcjami a szatnią, wymianie kanalizacji sanitarnej oraz wymianie stolarki okiennej.

Czytaj więcej...

Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego – badania ankietowe

Opublikowano: wtorek, 08, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Inkubator Przetwórstwa Lokalnego to pomysł na stworzenie miejsca, gdzie za niewielką opłatą będzie możliwość przetworzenia posiadanych owoców i warzyw zarówno na własny użytek, jak również z możliwością ich dalszej sprzedaży. Myślimy także, aby rozszerzyć zakres działalności Inkubatora o pieczenie chleba czy wyrób ciast. Zakres terytorialny działania podmiotu obejmować będzie 4 gminy: Czchów, Iwkowa, Gnojnik oraz Lipnica Murowana.

Czytaj więcej...