Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku

Opublikowano: środa, 02, listopad 2016
Rafał Kopytko

     Stawki   podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Czchów od roku 2013 nie uległy zmianie i utrzymywane są  na stałym poziomie.  Wydaje się to zrozumiałe – podwyższanie stawek podatkowych nie przysparza popularności, obciążanie podmiotów gospodarczych jest sprzeczne z prowadzoną przez większość gmin (z mniejszą lub większą intensywnością) polityką wspierania przedsiębiorczości. Argumentów by podatki utrzymywać na możliwie niskim poziomie jest zawsze wiele. Polityka dochodowa gminy musi  być kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych a koniecznością zapewnienia środków na  bieżącą działalność i przedsięwzięcia rozwojowe. Ustalenie stawek podatkowych powinno być zawsze poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy. Jeśli sytuacja finansowa gminy jest dobra, stawki podatkowe  mogą być utrzymywane przez dłuższy czas na stałym poziomie. Taka „polityka podatkowa” jest prowadzona od lat na terenie Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie romskiej - jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opublikowano: wtorek, 18, październik 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Kolejne miesiące trwa sprawa próby nielegalnego przerzucenia przez samorząd Miasta Limanowa czterech rodzin romskich do domu zakupionego w Czchowie. Problem, który jako pierwszy pojawił się w Czchowie, stał się tematem aktualnie dotyczacym kilkunastu gmin w skali samej tylko Małopolski.

Czytaj więcej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów wraz z Prognozą wyłożony do publicznego wglądu

Opublikowano: poniedziałek, 19, wrzesień 2016
Wiesław Grzesicki


Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa zgodnie z art. 39. ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r poz.353 ), zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.09.2016r. do 21.10.2016 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 13, wrzesień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz .446)  zwołuję  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 21 września 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Czytaj więcej...

Skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Uprzejmie informujemy, że 9 września 2016 r. Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 7.30 - 13.00, natomiast Urząd Stanu Cywilnego w Czchowie będzie w tym dniu nieczynny.

   Przepraszamy za utrudnienia.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.446)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

   Sesja ta odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Projekty dokumentów do wglądu

Opublikowano: środa, 10, sierpień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje mieszkańców Gminy Czchów o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Czchów na lata 2016-2024” jak również z projektem ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019  z perspektywą na lata 2020-2023”.

    Powyższe dokumenty w dniach od 10.08.2016 r. do 24.08.2016 r. są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów pok. 15 oraz zamieszczone poniżej:

Zakończyły się konsultacje społeczne...

Opublikowano: środa, 03, sierpień 2016
Rafał Kopytko

     W ubiegłym tygodniu dobiegły końca konsultacje społeczne realizowane na potrzeby opracowania planów rozwoju zbiorników wodnych Rożnów-Czchów. Liczba zebranych ankiet przerosła nasze oczekiwania. W tak krótkim czasie zgromadziliśmy 190 ankiet (22 z okolic Jeziora Czchowskiego i 168 z okolic Jeziora Rożnowskiego). Wkrótce na stronie ZGJR zostanie zamieszczony raport badawczy. Zmotywowani okazali się zarówno mieszkańcy (około 55% ankietowanych) jak i turyści (około 45% ankietowanych).

Czytaj więcej...

Porozumienie w sprawie utworzenia w Paleśnicy oddziału zamiejscowego Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W dniu 29 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie podpisane zostało porozumienie w sprawie utworzenia w Paleśnicy oddziału zamiejscowego Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach. Porozumienie zostało podpisane przez: Burmistrza Czchowa pana Marka Chudobę, Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn pana Dawida Chrobaka oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy pana Sylwestra Gostka.

Czytaj więcej...