Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku - wynik postępowania konkursowego

Opublikowano: czwartek, 28, grudzień 2017

    Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” udziela się dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej w łącznej kwocie 70 760,00 zł, w tym dotacja wojewody - 50 760,00 zł, środki własne gminy – 20 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 14, grudzień 2017

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Wizyta w Warszawie uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach

Opublikowano: środa, 13, grudzień 2017

Czytaj więcej...     W dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. ks. prof. Józefa Tischnera z Domosławic, wraz z Burmistrzem Czchowa - Markiem Chudobą oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn - Dawidem Chrobakiem, gościli na zaproszenie Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim oraz w Kancelarii Premiera. W pierwszym dniu wizyty gościliśmy w jednym z najważniejszych budynków w Polsce – siedzibie rządu. Niezapomniane chwile przeżyli uczestnicy siedząc na miejscach zajmowanych zazwyczaj przez Premiera i członków Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

VeloMałopolska: Trasa rowerowa połączy zaporę w Czchowie z Lusławicami

Opublikowano: wtorek, 05, grudzień 2017

Czytaj więcej...    To kolejna znakomita wiadomość dla wszystkich rowerzystów, a szczególnie tych z ziemi tarnowskiej. Dokładnie za rok, pod koniec listopada 2018 roku, ma być bowiem gotowy kolejny fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 od zapory w Czchowie do Lusławic. Prawie 17-kilometrowy odcinek w znacznej części zostanie poprowadzony wałami Dunajca. Koszt jego budowy to ponad 8,8 mln zł, a środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego i budżetu województwa.

     Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Czchów na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017

Czytaj więcej...    Urząd Miejski w Czchowie, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zapraszają mieszkańców Gminy Czchów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie - sala byłego kina "Baszta", w czwartek,  26 października 2017 r. w godzinach od 12:00 do 14:30.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 02, październik 2017

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się 4 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Informacja

Opublikowano: środa, 27, wrzesień 2017

    Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie przekazała w dzierżawę Gminie Czchów obiekt Kaplicy Cmentarnej, znajdującej się na "górnym" cmentarzu komunalnym w Czchowie. Parafia w Czchowie uzyskała zgodę Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na oddanie w dzierżawę Kaplicy.

    Na prośbę Parafii została sporządzona umowa dzierżawy. Burmistrz Czchowa, będąc dzierżawcą obiektu, oraz z uwagi na bardzo zły stan techniczny schodów wejściowych do kaplicy, przystąpił do pierwszych prac remontowych obiektu.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2017

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję   sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...