Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie romskiej - jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opublikowano: wtorek, 18, październik 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Kolejne miesiące trwa sprawa próby nielegalnego przerzucenia przez samorząd Miasta Limanowa czterech rodzin romskich do domu zakupionego w Czchowie. Problem, który jako pierwszy pojawił się w Czchowie, stał się tematem aktualnie dotyczacym kilkunastu gmin w skali samej tylko Małopolski.

Czytaj więcej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów wraz z Prognozą wyłożony do publicznego wglądu

Opublikowano: poniedziałek, 19, wrzesień 2016
Wiesław Grzesicki


Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa zgodnie z art. 39. ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r poz.353 ), zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.09.2016r. do 21.10.2016 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 13, wrzesień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz .446)  zwołuję  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 21 września 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Czytaj więcej...

Skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Uprzejmie informujemy, że 9 września 2016 r. Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 7.30 - 13.00, natomiast Urząd Stanu Cywilnego w Czchowie będzie w tym dniu nieczynny.

   Przepraszamy za utrudnienia.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.446)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

   Sesja ta odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Projekty dokumentów do wglądu

Opublikowano: środa, 10, sierpień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje mieszkańców Gminy Czchów o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Czchów na lata 2016-2024” jak również z projektem ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019  z perspektywą na lata 2020-2023”.

    Powyższe dokumenty w dniach od 10.08.2016 r. do 24.08.2016 r. są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów pok. 15 oraz zamieszczone poniżej:

Zakończyły się konsultacje społeczne...

Opublikowano: środa, 03, sierpień 2016
Rafał Kopytko

     W ubiegłym tygodniu dobiegły końca konsultacje społeczne realizowane na potrzeby opracowania planów rozwoju zbiorników wodnych Rożnów-Czchów. Liczba zebranych ankiet przerosła nasze oczekiwania. W tak krótkim czasie zgromadziliśmy 190 ankiet (22 z okolic Jeziora Czchowskiego i 168 z okolic Jeziora Rożnowskiego). Wkrótce na stronie ZGJR zostanie zamieszczony raport badawczy. Zmotywowani okazali się zarówno mieszkańcy (około 55% ankietowanych) jak i turyści (około 45% ankietowanych).

Czytaj więcej...

Porozumienie w sprawie utworzenia w Paleśnicy oddziału zamiejscowego Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W dniu 29 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie podpisane zostało porozumienie w sprawie utworzenia w Paleśnicy oddziału zamiejscowego Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach. Porozumienie zostało podpisane przez: Burmistrza Czchowa pana Marka Chudobę, Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn pana Dawida Chrobaka oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy pana Sylwestra Gostka.

Czytaj więcej...