Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Spotkanie w sprawie strategii rozwoju gminy Czchów

Opublikowano: poniedziałek, 09, maj 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Urząd Miejski w Czchowie zaprasza na spotkanie robocze w sprawie uzgodnień dotyczących strategii rozwoju gminy Czchów na lata 2016-2024, które odbędzie się 11.05.2016 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie o godz. 15. W ramach prowadzonych warsztatów będzie możliwość zapoznania się z przygotowanymi propozycjami celów i działań oraz zgłoszenia swoich pomysłów na rozwój gminy.

Rodzina to najlepsza inwestycja - zaproszenie dla mieszkańców Gminy Czchów

Opublikowano: piątek, 06, maj 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie prowadzi akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego.

     W dniu 10 maja 2016 r. na czchowski rynek przyjedzie 500 BUS z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, którzy od godz. 10.30 do godz. 12.15 będą udzielać informacji w sprawie realizacji programu Rodzina 500+.
     W przypadku złej pogody spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Czchowie w sali Nr 3 na parterze.

    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

BURMISTRZ CZCHOWA
Marek Chudoba

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 20, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Opublikowano: środa, 20, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

     Burmistrz Czchowa zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o należytą opiekę nad zwierzętami domowymi, szczególnie dotyczy to psów. Prosimy o niepozostawianie ich bez dozoru, swobodnie poruszających się po terenie Gminy. Biorąc pod uwagę, że proceder ten nagminnie się powtarza i zaczyna stwarzać sytuacje bezpośredniego zagrożenia – zwłaszcza dla ludzi starszych i dzieci podążających rano do szkoły, prosimy wszystkich właścicieli psów o sprawowanie nad nimi odpowiedniego nadzoru i uniemożliwienie im swobodnego poruszania się poza terenem posesji.

Czytaj więcej...

Wojewódzki budżet obywatelski

Opublikowano: piątek, 01, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Opublikowano: piątek, 25, marzec 2016
Rafał Kopytko

zyczenia wielkanocne

Sprawa nielegalnych działań władz Miasta Limanowa w sądzie administracyjnym

Opublikowano: wtorek, 22, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Gmina Czchów podejmuje kolejne działania prawne mające na celu przeciwstawienie się nielegalnym praktykom władz Miasta Limanowa w zakresie zakupu nieruchomości komunalnej na terenie miasta Czchowa, z przeznaczeniem na mieszkania dla rodzin romskich.

    Samorząd Gminy Czchów w dniu 9 marca 2016 roku, za pośrednictwem kancelarii prawnej, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Limanowa z 30 lipca 2015 roku, która była podstawą do zakupu budynku na terenie miasta Czchowa, dokonanego przez władze Miasta Limanowa (skan skargi). W skardze tej podniesiono szereg zarzutów dotyczących złamania podstawowych zapisów prawa samorządowego przez rozwiązania przyjęte w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Limanowa.

Czytaj więcej...

Aktualizacja ewidencji budynków i gruntów dla miasta Czchowa

Opublikowano: wtorek, 15, marzec 2016
Rafał Kopytko

    Starostwo Powiatowe w Brzesku za pośrednictwem wyłonionej w przetargu firmy przystąpiło do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Czchów – miasto.  Każdy mieszkańców miasta Czchów zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami firmy wykonującej prace: zezwolenie na wejście w teren,  udzielanie informacji o posiadanych nieruchomościach czy budynkach.  Prosimy wszystkich mieszkańców miasta Czchowa o podjęcie współpracy, wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości, co pozwoli w przyszłości uniknąć trudności, gdy dokonana zmiana zostanie naniesiona do zasobu geodezyjnego.

INFORMACJA STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

UM w Czchowie

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czchów

Opublikowano: wtorek, 15, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czchów będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...