Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Cyfrowe wsparcie dla mieszkańców gminy

Opublikowano: poniedziałek, 09, styczeń 2017

Czytaj więcej...    Gmina Czchów w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja z Warszawy przystępuje do realizacji projektu pn.: "e-Mocni: Cyfrowe umiejętności realne korzyści". Celem przedsięwzięcia będzie prowadzenie działań szkoleniowo-edukacyjnych w zakresie umiejętności cyfrowych, co pozwoli na ich wykorzystanie w codziennym życiu i zachęci do zdobywania kolejnych kompetencji.  W ramach wykonanej przez Urząd Miejski w Czchowie lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb wskazano grupy docelowe objętych wsparciem oraz szacunkowe liczby beneficjentów.

Czytaj więcej...

Sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w czchowskim szpitalu

Opublikowano: czwartek, 05, styczeń 2017

Czytaj więcej...     Dzięki staraniom czynionym przez kierownictwo Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie oraz władze Gminy Czchów Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został doposażony w sprzęt medyczny przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Otrzymane wyposażenie to zarówno sprzęt medyczny (aparat EKG, ssaki, inhalatory) jak i wyposażenie szpitala (materace, łóżka w liczbie 20 sztuk). Łączna wartość przekazanego sprzętu zamknęła się kwotą 210 000 zł.

Czytaj więcej...

Powiatowe spotkanie kół gospodyń wiejskich

Opublikowano: piątek, 30, grudzień 2016

Czytaj więcej...    Dzięki wspólnej inicjatywie Starosty Brzeskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu brzeskiego po raz pierwszy zorganizowano świąteczne spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich. Na zaproszenie samorządowców odpowiedziało ponad 300 pań, które były uczestniczkami wydarzenia w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Przed uroczystym przywitaniem zgromadzonych gości panie z kół prezentowały swoje kulinarne osiągnięcia. Reprezentację gminy Czchów stanowiły panie z Czchowa, Jurkowa, Tworkowej, Złotej, Biskupic Melsztyńskich i Domosławic.

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016

Zyczenia 2016BN

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych w związku z centralizacją rozliczeń VAT

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług JST oraz innych wybranych zagadnień.

Czytaj więcej...

Remonty i rozbudowy chodników przy drodze krajowej

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016

Czytaj więcej...    Po wnioskach kierowanych przez Burmistrza Czchowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie rozpoczęła prace remontowe przy drodze krajowej nr 75 (Brzesko – Nowy Sącz). Zakres zaplanowanych prac został podzielony na 3 zasadnicze etapy:

  • I etap - remont i wymiana nawierzchni chodnika od przystanku przy stadionie w kierunku Czchowa - Zapory;
  • II etap - remont chodnika od ul. Węgierskiej do ul. Basztowej;
  • III etap - budowa chodnika od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w kierunku przystanku Czchów - Miasto.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 w sali kina "Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...