Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.)  zwołuję   SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych w związku z centralizacją rozliczeń VAT

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień z zakresu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług JST oraz innych wybranych zagadnień.

Czytaj więcej...

Remonty i rozbudowy chodników przy drodze krajowej

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016

Czytaj więcej...    Po wnioskach kierowanych przez Burmistrza Czchowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie rozpoczęła prace remontowe przy drodze krajowej nr 75 (Brzesko – Nowy Sącz). Zakres zaplanowanych prac został podzielony na 3 zasadnicze etapy:

  • I etap - remont i wymiana nawierzchni chodnika od przystanku przy stadionie w kierunku Czchowa - Zapory;
  • II etap - remont chodnika od ul. Węgierskiej do ul. Basztowej;
  • III etap - budowa chodnika od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w kierunku przystanku Czchów - Miasto.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 w sali kina "Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Zakończone prace przy chodnikach przy drogach powiatowych

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016

Czytaj więcej...     W bieżącym roku udało się zrealizować kolejne odcinki chodników przy drogach powiatowych  na terenie gminy Czchów. Wspólna inicjatywa władz Gminy Czchów oraz Powiatu Brzeskiego pozwala na realizację tych przedsięwzięć, tak ważnych dla bezpieczeństwa na drogach publicznych. Tegoroczne wydatki zamknęły się łączną kwotą 155 tys. zł (równy udział każdego z samorządów), co pozwoliło na wykonanie 200 mb chodników. W Czchowie zakończono najpilniejszy odcinek chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku Kozieńca.

Czytaj więcej...

Program Małopolskie Remizy w Gminie Czchów

Opublikowano: wtorek, 08, listopad 2016

Czytaj więcej...     W ramach programu Małopolskie Remizy 2016 wyremontowany został kolejny budynek OSP. Tym razem prace remontowo-budowlane prowadzone były w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie.
     Prace remontowo budowlane polegały na wymianie posadzki w garażu na posadzkę przemysłową, wykonaniu okładziny zmywalnej na ścianach, budowie ścianki aluminiowej z doświetlem pomiędzy pomieszczeniem kierowania akcjami a szatnią, wymianie kanalizacji sanitarnej oraz wymianie stolarki okiennej.

Czytaj więcej...

Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego – badania ankietowe

Opublikowano: wtorek, 08, listopad 2016

Czytaj więcej...     Inkubator Przetwórstwa Lokalnego to pomysł na stworzenie miejsca, gdzie za niewielką opłatą będzie możliwość przetworzenia posiadanych owoców i warzyw zarówno na własny użytek, jak również z możliwością ich dalszej sprzedaży. Myślimy także, aby rozszerzyć zakres działalności Inkubatora o pieczenie chleba czy wyrób ciast. Zakres terytorialny działania podmiotu obejmować będzie 4 gminy: Czchów, Iwkowa, Gnojnik oraz Lipnica Murowana.

Czytaj więcej...

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku

Opublikowano: środa, 02, listopad 2016

     Stawki   podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Czchów od roku 2013 nie uległy zmianie i utrzymywane są  na stałym poziomie.  Wydaje się to zrozumiałe – podwyższanie stawek podatkowych nie przysparza popularności, obciążanie podmiotów gospodarczych jest sprzeczne z prowadzoną przez większość gmin (z mniejszą lub większą intensywnością) polityką wspierania przedsiębiorczości. Argumentów by podatki utrzymywać na możliwie niskim poziomie jest zawsze wiele. Polityka dochodowa gminy musi  być kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych a koniecznością zapewnienia środków na  bieżącą działalność i przedsięwzięcia rozwojowe. Ustalenie stawek podatkowych powinno być zawsze poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy. Jeśli sytuacja finansowa gminy jest dobra, stawki podatkowe  mogą być utrzymywane przez dłuższy czas na stałym poziomie. Taka „polityka podatkowa” jest prowadzona od lat na terenie Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)  zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...