Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wyróżnienia Ministra Gospodarki dla czchowskich przedsiębiorców

Opublikowano: wtorek, 23, czerwiec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     16 czerwca w Czchowie, przedsiębiorcy z terenu gminy Czchów, wzięli udział w spotkaniu poświęconemu 25-leciu polskiej transformacji. Spotkanie połączone było z wręczeniem dyplomów przekazanych przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego.

Czytaj więcej...

Diamentowe i Złote gody w Gminie Czchów

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Pary małżeńskie z Gminy Czchów zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilatów odznaczyli Burmistrz Czchowa – pan Marek Chudoba, Wiceburmistrz – pan Tadeusz Płachta, Kierownik USC – pani Zofia Kułakowska oraz Sekretarz Gminy – pan Jarosław Gurgul. Jubilaci oprócz medali, otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje, kwiaty i upominki, po czym wszyscy z uśmiechem na twarzy wznieśli toast. Uroczystość uświetnił również występ zespołu muzycznego, który przygrywał zebranym radosne melodie. Podczas obiadu jubilaci wspominali szczęśliwe i ważne chwile ze swojego wspólnego życia.

Czytaj więcej...

Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Rok 2015 jest dla całej Polski rokiem wyjątkowym. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił go bowiem Rokiem Samorządu Terytorialnego. W ten sposób, chciano upamiętnić dwudziestą piątą rocznicę - przeprowadzonej w 1990 roku - reformy samorządowej. Warto przypomnieć, że inicjatorem reformy był rząd Tadeusza Mazowieckiego. Przeprowadzono wówczas wybory do rad gmin, gminy zaś wybrały swoje władze wykonawcze. Z perspektywy ćwierć wieku widać, że dokonane zmiany przyczyniły się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

Opublikowano: poniedziałek, 08, czerwiec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej oraz Radny Rady Powiatu – Jarosław Gurgul, zorganizowali spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panem Arkadiuszem Ropkiem, które odbyło się 27 maja w sali kina Baszta.

Czytaj więcej...

Uroczystości jubileuszowe 800-lecia Jurkowa

Opublikowano: piątek, 29, maj 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     28 maja 2015 roku był dla mieszkańców Jurkowa dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyły się bowiem oficjalne uroczystości z okazji 800-lecia istnienia Jurkowa. Obchody upamiętniające tak ważne wydarzenie, zainicjowała msza święta, którą koncelebrował ks. Fryderyk Bajorek – bardzo lubiany i szanowany przez mieszkańców proboszcz parafii Jurków. Mszę świętą uświetnił również występ jurkowskiego Chóru Kameralnego.
Po nabożeństwie w asyście pocztów sztandarowych, goście, uczniowie i licznie zgromadzeni mieszkańcy, przemaszerowali ulicami Jurkowa na plac wielofunkcyjny przy szkole.

Czytaj więcej...

Informacja Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 29, maj 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...      Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,poz.133) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.z 2011, Nr 121, poz. 693) - Rada Miejska w Czchowie jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016-2019.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 22, maj 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Statutu Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 1602, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 4851) zwołuję uroczystą SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie z okazji „XXV- lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów”.

     Sesja ta odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w Hotelu „Łaziska” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Jubileusz 800-lecia Jurkowa

Opublikowano: poniedziałek, 18, maj 2015
Rafał Kopytko

     Jurków po raz pierwszy wymieniony został dokładnie 800 lat temu w dokumentach pochodzących z 1215 roku. Dzisiaj w 2015 roku obchodzi piękny Jubileusz, na który serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

Szkoła Muzyczna w Domosławicach z samochodem

Opublikowano: piątek, 08, maj 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Gmina Czchów w kwietniu br. zakupiła na potrzeby  szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach  samochód 9-osobowy,  model  Opel Vivaro,
rok produkcji 2013.

    Zakup samochodu pozwoli na swobodny i bezpieczny transport uczniów pomiędzy czterema filiami, a także ułatwi organizację wspólnych wyjazdów koncertowych orkiestry symfonicznej i chóru.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 05, maj 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...