Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Życzenia świąteczne

Opublikowano: piątek, 25, marzec 2016
Rafał Kopytko

zyczenia wielkanocne

Sprawa nielegalnych działań władz Miasta Limanowa w sądzie administracyjnym

Opublikowano: wtorek, 22, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Gmina Czchów podejmuje kolejne działania prawne mające na celu przeciwstawienie się nielegalnym praktykom władz Miasta Limanowa w zakresie zakupu nieruchomości komunalnej na terenie miasta Czchowa, z przeznaczeniem na mieszkania dla rodzin romskich.

    Samorząd Gminy Czchów w dniu 9 marca 2016 roku, za pośrednictwem kancelarii prawnej, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Limanowa z 30 lipca 2015 roku, która była podstawą do zakupu budynku na terenie miasta Czchowa, dokonanego przez władze Miasta Limanowa (skan skargi). W skardze tej podniesiono szereg zarzutów dotyczących złamania podstawowych zapisów prawa samorządowego przez rozwiązania przyjęte w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Limanowa.

Czytaj więcej...

Aktualizacja ewidencji budynków i gruntów dla miasta Czchowa

Opublikowano: wtorek, 15, marzec 2016
Rafał Kopytko

    Starostwo Powiatowe w Brzesku za pośrednictwem wyłonionej w przetargu firmy przystąpiło do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Czchów – miasto.  Każdy mieszkańców miasta Czchów zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami firmy wykonującej prace: zezwolenie na wejście w teren,  udzielanie informacji o posiadanych nieruchomościach czy budynkach.  Prosimy wszystkich mieszkańców miasta Czchowa o podjęcie współpracy, wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości, co pozwoli w przyszłości uniknąć trudności, gdy dokonana zmiana zostanie naniesiona do zasobu geodezyjnego.

INFORMACJA STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

UM w Czchowie

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czchów

Opublikowano: wtorek, 15, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czchów będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Miejskiej w Czchowie - 16.03.2016 r.

Opublikowano: piątek, 11, marzec 2016
Rafał Kopytko

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
      Sesja ta odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim w sprawie romskiej

Opublikowano: piątek, 26, luty 2016
Rafał Kopytko

     W poniedziałek, 22 lutego, w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie władz gminy Czchów reprezentowanych przez Marka Chudobę - Burmistrza Czchowa, Tadeusza Płachtę - Zastępcę Burmistrza Czchowa oraz Jarosława Gurgula - Sekretarza Gminy Czchów z Wicewojewodą Małopolskim Panem Piotrem Ćwikiem. W spotkaniu  brali udział także: władze Miasta Limanowa, przedstawiciele rodzin romskich, prezes Stowarzyszenie Bergitka Roma z Nowego Sącza oraz pracownicy MUW w Krakowie.

Czytaj więcej...

Zarządzenie porządkowe Burmistrza Czchowa - doraźne zabezpieczenie sytuacji

Opublikowano: wtorek, 23, luty 2016
Rafał Kopytko

    Narastający od dwóch miesięcy konflikt z samorządem miasta Limanowa w sprawie przesiedlenia trzech rodzin romskich do domu zakupionego przez Burmistrza Miasta Limanowa na terenie miasta Czchowa prowadzi do społecznych niepokojów i narastania zjawiska zmęczenia całą sytuacja. Nie przyniosły efektu pisemne interwencje mieszkańców kierowane do Wojewody Małopolskiego, a sprzeczne informacje medialne powodują nerwowość w oczekiwaniu na decyzje i rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich w Czchowie

Opublikowano: piątek, 19, luty 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Napięta sytuacja  związana z próbą przesiedlenia przez władze Miasta Limanowa trzech rodzin romskich do mieszkania komunalnego zakupionego na terenie miasta Czchowa zwróciła uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi na straży przestrzegania praw obywateli w Polsce. 

Czytaj więcej...