Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zamek w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 19, maj 2014

Czchowski zamek powstał na przełomie XIII i XIV w. Początkowo zamek służył jako komora celna. Z roku 1356 pochodzi pierwsza informacja o jego zarządcy, był to burgrabia Imram syn Żegoty. W XIV w. zamek został rozbudowany. W zamku przebywali m. in. królowa Elżbieta Węgierska (żona Ludwika Węgierskiego, siostra Kazimierza Wielkiego), bywał
tu kilkakrotnie Władysław Jagiełło (również w roku 1410 tuż przed wyprawą pod Grunwald). Zamek przez kilkaset lat należał do króla, a zarządzany był przez tzw. Tenutariuszy. Niestety brak kontroli ze strony króla i zachłanność zarządców doprowadziły zamek do stopniowego upadku. Ostatnia próba podniesienia zamku z ruiny miała miejsce w XVIII w., jednakże zarządzenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odnośnie remontu zamku nie zostały wykonane. W XX w., zwłaszcza po II wojnie światowej, rozpoczęły się prace, mające na celu zabezpieczenie i odbudowanie wieży zamkowej. Obecnie odbudowana wieża zamkowa jest udostępniana zwiedzającym od maja do września, a także dodatkowo po wcześniejszym uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie. W dobudowanej strażnicy znajduje się wystawa archeologiczna – efekt 7-letnich wykopalisk, prowadzonych na wzgórzu zamkowym. Z wieży zamkowej jest odgrywany w samo południe przez miejscowych trębaczy hejnał czchowski, specjalnie skomponowany dla Czchowian przez s. Marię Filipowską. To tylko niewielki ślad przeszłości Czchowa, pełnego bogactwa historycznego. Zapraszamy do Czchowa.

Odsłony: 2352