Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Kościół w Domosławicach

Opublikowano: poniedziałek, 19, maj 2014

Kościół został zbudowany przez Antoniego Lanckorońskeigo w latach 1789-96. Orientowany, posiada prezbiterium zamknięte, wieloboczne. Wybudowany został w stylu barokowo- klasycystycznym. Jest to kościół murowany, z cegły i kamienia, jednonawowy, z węższym, półkoliście zamkniętym prezbiterium. Nad przedsionkiem znajduje się nadbudowana drewniana wieża, nakryta hełmem neobarokowym z latarnią. Wnętrzne nakryte jest sklepieniem kasetonowym. Centralne miejsce w kościele zajmuje łaskami słynący obraz Matki Bożej Domosławickiej, zwany też obrazem Matki Bożej Królowej
Doliny Dunajca. Obraz ten pochodzi z przełomu XVI i XVII w. i został tu prawdopodobnie przywieziony ze wschodu Europy. Od początku cieszy się dużą czcią, do cudownego obrazu i sanktuarium w Domosławicach ludzie przybywają z najdalszych zakątków regionu. Na chrzcielnicy z 1490 r., pochodzącej z kościoła w Melsztynie, znajduje się znak herbu Leliwa, którym posługiwali się Melsztyńscy. Podobny znak znajduje się na ramie obrazu Matki Bożej, a także na frontonie chóru kościelnego. Wewnątrz znajdują się boczne ołtarze: pierwszy z wizerunkami św. Izydora-Oracza, patrona parafii oraz św. Mikołaja – pochodzące z XIX w. i drugi z figurą serca Pana Jezusa. Ołtarze pochodzą z tego samego okresu. Na zewnętrznej ścianie kościoła znajduje się tzw. Ogrójec z kamiennymi rzeźbami. Został on ufundowany przez proboszcza ks. Jana Pawlika w 1863 r. Obok kościoła znajduje się tablica, upamiętniająca uderzenie w tym miejscu pocisku artyleryjskiego. Pomimo dużego wybuchu i bliskiej odległości od kościoła, nikt nie ucierpiał, nie uległ również uszkodzeniu budynek kościoła. W latach 2011-2013 obejście wokół kościoła i wnętrze zostało całkowicie odnowione.

Odsłony: 1355