MAGAZYN ENERGII
 

WAŻNE INFORMACJE

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa

Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z...

Czytaj więcej...

Informacja o ćwiczeniach pk. Dragon - 24

W pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Alied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie...

Czytaj więcej...

Badania statystyczne przeprowadzane przez Urząd Statystyczny w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań...

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 15 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu...

Czytaj więcej...

Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy - konkurs KRUS-u
Konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie...

Czytaj więcej...

Nowa droga w Czchowie
Nowa droga

Mieszkańcy ul. ks. Bulandy będą mogli korzystać w najbliższym czasie z nowej drogi gminnej. 28 lipca 2023 r. Burmistrz Czchowa w negocjacjach z właścicielami nieruchomości...

Czytaj więcej...

 • Samorząd
  Samorząd
 • Informacje i ogłoszenia lokalne
  Informacje i ogłoszenia lokalne
 • Inwestycje
  Inwestycje
 • Inwestycje z budżetu państwa
  Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego
 • Karta Dużej Rodziny
  Karta Dużej Rodziny
 • Sesja Rady Miejskiej w Czchowie
  Rada Miejska
 • Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Komunalna
 • Powszechny Spis Rolny 2020
  Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Oświata
  Oświata
 • Sport
  Sport
 • Kultura
  Kultura
 • Czyste powietrze
  Czyste powietrze

Mapa