Clipboard02     28 maja 2019 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie: Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu, na realizację projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gm. Czchów”, w kwocie do 375 609,75 zł.

    Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 569 635,48 zł.

     Przedmiotem zadania będzie budowa sieci wodociągowej, do której zostaną podłączone 42 gospodarstwa domowe.