Rozbudowa budynku OSP w Tworkowej

Gmina Czchów w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2022” otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 000,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Pierwszy etap rozbudowy rozpoczął się już w roku 2020 gdzie Gmina Czchów również otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Remizy 2020”. Dzięki temu zostały zrealizowane prace polegające na: wykonaniu izolacji między istniejącym i projektowanym fundamentem, demontażu instalacji sanitarnych, przebudowie przyłącza wody i wykonaniem płyty fundamentowej. W roku 2021 zostały zrealizowane prace polegające na robotach rozbiórkowych i remontowych, w tym: roboty rozbiórkowe, izolacja istniejącej ściany zewnętrznej oraz stan surowy otwarty garażu przy budynku OSP – etap II, w tym ściany nośne parteru, podciągi, wieńce parteru, strop nad parterem, schody, kominy. W roku 2022 kontynuowano prace przy rozbudowie budynku OSP w Tworkowej - wykonano stan surowy otwarty garażu tj. dach konstrukcja i pokrycie oraz stan wykończeniowy tj. okna i drzwi.

Powyższe roboty budowlane umożliwią dalsze prace polegające na rozbudowie budynku OSP o część garażową z częścią sanitarną.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 132 522,78 zł, z czego 88 522,78 zł pochodzi ze środków Gminy Czchów, natomiast 44 000,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r.

2. kod zółty

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego  na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2022 r.”

20230104 105412

20230104 105451