b_250_0_16777215_0_0_images_2024_nadbudowa_baszty.jpg

Na wniosek Burmistrza Czchowa w dniu 7 lutego 2024r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura Tarnów odbyło się spotkanie w związku z pismem Gminy Czchów dotyczącym wydania zaleceń konserwatorskich dla zabytku Zamek w Czchowie polegających na rekonstrukcji zespołu zamkowego w Czchowie.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Czchowa – Marek Chudoba, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – Urszula Wrona, Magdalena Matejko i Wojciech Feliks – Projektanci z Pracowni Konserwacji Zabytków „ ARKONA” w Krakowie oraz Agata Kliś -Toton – kierownik WUOZ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie oraz Daniel Zychowski – Inspektor WUOZ , Delegatura Tarnów.

Burmistrz Czchowa przedstawił koncepcję architektoniczną rekonstrukcji zespołu zamkowego na grodzisku w Czchowie opracowaną przez Pracownię Konserwacji Zabytków „ ARKONA” w Krakowie.

W skład opracowania koncepcyjnego wchodzi:

  1. rozwiązanie zadaszenia i nadbudowy wieży zamkowej,
  2. propozycja rekonstrukcji budynku mieszkalnego zamku na podstawie archiwalnego projektu autorstwa arch. Waldemara Niewaldy z 1999r. i 2001r.,
  3. propozycja rekonstrukcji budynku gospodarczego,
  4. propozycja rekonstrukcji murów obwodowych,
  5. koncepcja aranżacji otoczenia źródła św. Kingi.

Podczas spotkania wspólnie ustalono, że konieczne jest zabezpieczenie baszty przed działaniem czynników zewnętrznych, a koncepcja dotycząca nadbudowy wieży zamkowej oraz jej zadaszenie została poparta przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz wartość historyczną zabytku jakim jest zamek w Czchowie przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie poinformowali uczestników spotkania, że wniosek o zalecenia konserwatorskie zostanie przekazany na radę konserwatorską
WUOZ w Krakowie , która podejmie ostatecznie zalecenia konserwatorskie oraz formę zabezpieczenia zabytku.

O terminie posiedzenia rady konserwatorskiej oraz zaproszenie na udział w jej pracach zostaniemy poinformowani.