Czytaj więcej...     Zakończyły się roboty na zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Czchowie”.  W celu utworzenia CIT konieczne było wykonanie prac modernizacyjnych polegających na:  częściowej wymianie drzwi wewnętrznych, wyburzeniu część ścianek działowych, ułożeniu płytek posadzkowych, wykonaniu remontu instalacji elektrycznej,  wymianie lampy, łączników i gniazd elektrycznych, remoncie tynków wewnętrznych,  renowacji powłok malarskich oraz zakupie wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej.

Czytaj więcej...     Na wniosek Burmistrza Czchowa skierowany do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa i Edukacji Kulturalnej MKiDN o zwiększenie dotacji na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększyło kwotę dotacji o 50 000 zł.
     Dzięki dodatkowo pozyskanym środkom Gmina Czchów zakupiła: fortepian YAMAHA G3E, wiolonczelę uczniowską, 6 hiszpańskich gitar klasycznych, skrzypce 4/4, 2 saksofony, flet poprzeczny C, Instrumenty perkusyjne i akcesoria w tym: trap perkusyjny na pałki i akcesoria - 2 szt., werbel – 1 szt.; metronom stacjonarny – 1 szt., bongosy na statywie – 1 szt.; djembe z pokrowcem – 1 szt., werbel marszowy z nosidłem i statywem.

Czytaj więcej...     W listopadzie zakończyły się roboty na zadaniu pn.: "Tereny aktywności sportowej w Czchowie". W ramach projektu wykonano dwa place z urządzeniami outdoor fitness, jeden na działce 598/2 w msc. Czchów – teren miejskiego parku zieleni i wypoczynku "GRODZISKO" obok placu zabaw dla dzieci, a drugi na działce 1289 w msc. Czchów (stadion w Czchowie).

Czytaj więcej...Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne dotyczące: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie ” oraz „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Złotej”
W ubiegłym roku wykonano częściowe docieplenie budynków tych szkół a obecnie zakończono ich termomodernizację.

Czytaj więcej...

 

     

Zakończyły się roboty na zadaniach pn.: „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Jurków” oraz „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Tymowa„.
Wielofunkcyjne place publiczne mają służyć organizacji przedsięwzięć związanych z komercjalizacją produktów lokalnych, a także organizacji czasu wolnego na terenie obszaru LGD. Powstała infrastruktura posiada rozwiązania techniczne i wizualne wspólne dla całego obszaru „Śliwkowego Szlaku” ( 7 GMIN ) . Powtarzalne elementy, wykonane przy pomocy jednolitej symboliki wzmacniają integralność obszaru i jego identyfikację produktową. Odbiorcy ( klienci, turyści ) dzięki identycznej wizualizacji tych miejsc zyskują nie tylko łatwość w poruszaniu się po obszarze, ale przede wszystkim jest to swego rodzaju gwarant, że produkty tutaj prezentowane/sprzedawane będą miały lokalną markę, a co za tym idzie gwarantowaną jakość.

Czytaj więcej...

Zakończono realizację kolejnego etapu Odnowy Centrum Czchowa, na który Gmina Czchów otrzymała dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych, tj. 243 179 zł.

         Czytaj więcej...Trwają prace na zadaniu pn.: „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Jurków”. Firma wyceniła roboty na kwotę około 322 tys. złotych.

     Czytaj więcej...W ramach przyznanych środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji rozpoczęto prace polegające remoncie dróg gminnych:
„ Do lasu Tymowskiego” nr K250105 w miejscowości Tymowa w km 0+000 – 0+390 oraz 0+610 – 1+750” wraz z remontem przepustów w km 0+070 , 0+170, 0+320, 0+620, 0+770, 0+960, 1+380, 1+530”
„ Na Sikornik” nr K250117 w m. Tworkowa, w km 0+350 – 1+300.

 

          Czytaj więcej...Trwają prace na zadaniu pn.: „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Tymowa”. Wykonawcą robót jest EUROGIEŁDA Czchów – Jurków sp. z o.o. z siedziba w Jurkowie. Firma wyceniła zadanie na kwotę około  265 000,00 zł.

Czytaj więcej...     Rozpoczęto realizację kolejnego etapu Odnowy Centrum Czchowa na który Gmina Czchów otrzymała dofinansowanie z  EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

     Czytaj więcej...W czerwcu br. ruszyły prace przy budowie targowiska stałego w Czchowie. Wykonawcą robót jest firma MEGBUD z Komorowa, która zaproponowała cenę ok. 560 tys. złotych. Zgodnie z podpisaną umową targowisko powinno być zrealizowane do października 2014 r. 

Gmina Czchów na budowę targowiska pozyskała środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 18.03.2014r.
Dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych operacji.

     Czytaj więcej...10 kwietnia 2014 r. Gmina Czchów podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowania zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach”.