Logo ASPE
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach realizuje projekt ASPE - Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Projekt ten ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

  • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
  • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Więcej na stronie https://www.asystentspe.pl/

ZSiP w Domosławicach