Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link do koncertu w wykonaniu ODE Europe, w dniu 9 maja 2022, w Palais de la Musique w Strasburgu, wykonanego z okazji święta Europy. W składzie orkiestry są młodzi artyści z 27 krajów UE, a wśród nich czwórka naszych przedstawicieli, reprezentujących Polskę, Małopolskę, Czchów, Domosławice.

Wielokrotnie pisaliśmy o powstałej w naszym regionie z inicjatywy Dyrektora Pana Kazimierza Wojnickiego Młodzieżowej Regionalnej Orkiestrze Symfonicznej, w której grają uczniowie i absolwenci 11 szkół muzycznych z Małopolski. W lutym czwórka wybranych w drodze przesłuchań młodych muzyków orkiestry pojechała do Paryża i w ramach programu ODE DEMOS reprezentowała MROS w Europejskiej Orkiestrze Młodych złożonej z muzyków pochodzących z 27 państw UE.

Więcej na stronie https://www.sp.domoslawice.edu.pl/podstawowa/wydarzenia/1130-wystep-w-strassburgu.html

Czytaj więcej...

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu, tym razem na regionalny słodki wypiek, który jest tradycyjnym wypiekiem wielkanocnym, charakterystycznym dla regionu działania danego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przygotowanie w/w wypieku wg przepisu i wykonanie zdjęcia.

Czytaj więcej...

Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą tematyce morskiej: „Polska morska Niepodległa”.

Wystawa „Polska morska Niepodległa” pomyślana została jako materiał popularnonaukowy pomocny w uczczeniu setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Przypomina najważniejsze fakty i postaci związane z uzyskaniem przez Polskę dostępu do morza. Zapraszamy wszystkich do korzystania!

Wystawa dostępna na stronie https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polska-morska-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania/

Czytaj więcej...

Zespół Artystyczny Małopolska, który działa przy Szkole Muzycznej w Domosławicach w ramach projektu LOWE, serdecznie zaprasza na konert zespołu 25 grudnia o godz. 12 na kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCKXry-IK5wFMFYR3BqF-ZUA

Czytaj więcej...

Międzyszkolna Regionalna Orkiestra Symfoniczna „Małopolska" zaprasza na koncert "AD ASTRA". Uroczysta liturgia oraz koncert w 40. rocznicę stanu wojennego odbędą się 13 grudnia 2021 godz. 17.00 w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie.

Czytaj więcej...

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r.
Szczegółowe informacje na stronie https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje--ii-edycji-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp,44975

Czytaj więcej...

Zapraszamy na koncert Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej „Małopolska", który odbędzie się w niedzielę, 21 listopada 2021 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
Koncert AD ASTRA poświęcony będzie 40. rocznicy stanu wojennego.

W programie:

  • Renate Stivrina SINFONIA POLONIA
  • Grzegorz Majka DRZEWA WIEKU WOLNOŚCI
  • Grzegorz Majka SYMFONIA II STOPNIA
Czytaj więcej...

Zapraszamy na wyjątkowy koncert, podczas którego wystąpi Pierwsza Dama polskiego jazzu Ewa Bem – wspaniała wokalistka o niepowtarzalnym ciepłym głosie i niezwykłej wrażliwości muzycznej. Artystka powraca na scenę po czterech latach, a koncert organizowany przez Fundację Kromka Chleba, jest jednym z niewielu, na który wokalistka przyjęła zaproszenie i zgodziła się wystąpić.

W tym roku Ewa Bem obchodzi 50-lecie pracy artystycznej, dlatego w roku jubileuszowym, wybór utworów stanowi przekrój jej repertuaru z ostatnich pięciu dekad.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
Niedziela, 28 listopada 2021
Godzina 18.00

Więcej na stronie https://kromkachleba.pl/pl/news/ewa_bem

Czytaj więcej...

24 października 2021 r. o godzinie 18.00 w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się koncert inauguracyjny Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej, na który serdecznie zapraszamy.

Więcej o orkiestrze na stronie https://www.mrosmalopolska.com/

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo,
Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają do udziału w Festiwalu Polki „POLKA-FEST” Zakliczyn 2021 skierowanego do par tanecznych, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. Festiwal odbędzie się w dniach 18-19 września 2021 roku, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń szczegóły znajdują się w regulaminie.
 
Mamy jeszcze wolne miejsca!!!
 
Czytaj więcej...

Zapraszamy muzyków chcących dołączyć do Orkiestry Zespołu Artystycznego "Małopolska". Nabór skierowany jest do wszystkich muzyków instrumentalistów orkiestrowych. Przesłuchania odbędą się 14 września (wtorek) od godz. 18.00 w Szkole Muzycznej w Domosławicach.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem https://forms.gle/3DPTr6iGTDk9bxsp6

Do pobrania: plakat informacyjny (plik pdf)

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Karpackie inicjatywy lokalne (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągnięcia celu konkursu, mogą mieć różną formę, np.: zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria, wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów), opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.

Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo (oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji o analogicznym statusie, jak te objęte wsparciem oraz wolontariuszy.

Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, tj. z obszarem 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Dokładny opis obszaru realizacji inicjtawy znajduje sie w Regulaminie.

O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN  mogą ubiegać się:
─ młode organizacje pozarządowe,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 14 września 2021 r. do godz. 15:00.

Wszystkie informacje o konkursie są dostępne pod adresem: https://procarpathia.pl/aktualnosci/konkurs-na-karpackie-inicjatywy-lokalne

 Finał projektu pn. "Dojrzewanie trzeźwym okiem "  realizowanego przez młodzież klasy 6 ze Złotej pod opieką Pani Marty Gurgul.

{youtube}_af8OjDQKZ0{/youtube}

 

Czytaj więcej...


Niezwykłe wydarzenie czeka nas 6 czerwca 2021 r. Tego dnia w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie odbędzię się koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach.

Szczegółowe informacje na załączonym plakacie oraz na stronie Filharmonii https://www.filharmonia.krakow.pl/Home/9686-DZIECI_DZIECIOM.html

Transmisję online koncertu w Filharmonii Krakowskiej będzie można zobaczyć na platformie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=48rC2iRnRDk

Do pobrania: