WFOŚiGW     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Czchów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady współpracy przy realizacji Programu "Czyste Powietrze". Zgodnie z umową  WFOŚiGW w Krakowie zapewni merytoryczne szkolenia dla wyznaczonego pracownika urzędu, który później będzie pomagał mieszkańcom przy składaniu za pomocą aplikacji wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków.

     Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, która ruszyła 15 maja 2020 r. znacząco upraszcza procedurę ubiegania się o dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów czy ocieplenia domów.  Termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni,  wprowadzona została możliwość rozpoczęcia inwestycji nawet na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz zmniejszyła się liczba potrzebnych zaświadczeń (zastąpiono je oświadczeniami wnioskodawcy).

     Więcej o zmianach w Programie można przeczytać na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/