emilka     Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce pieniędzy na uzupełnienie standardowego procesu leczenia 10–letniej Emilki Pawłowskiej z Rożnowa, u  której w czerwcu 2014 roku zdiagnozowano złośliwy nowotwór kości Osteosarcoma w okolicach kolana. Emilka jest obecnie w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej, natomiast na wrzesień 2014 roku planowany jest zabieg operacyjny, podczas którego zostanie założona endoproteza, a następnie czekać ją będą długie miesiące chemioterapii pooperacyjnej oraz rehabilitacji.

Mepact stosowany jest w terapii Osteosarcoma, aby zwiększyć szansę na przeżycie, zapobiec nawrotom choroby oraz przerzutom. Jeśli ten innowacyjny lek zostanie włączony do terapii zaraz po zabiegu operacyjnym, równolegle z chemioterapią Emilia będzie miała szansę na powrót do zdrowia i dalsze realizowanie swoich pasji. Niestety w Polsce lek ten wciąż nie jest refundowany przez NFZ. Koszty związane z zakupem lekarstwa dla Emilki szacuje się na około 600.000 PLN, co przekracza możliwości finansowe rodziny. Dlatego zwracamy się z prośbą o przyłączenie się do zbiórki pieniędzy na ten cel. Wszystkie informacje dotyczące Emilii znajdują się na plakacie oraz stronie internetowej: www.emiliapawlowska.wordpress.com.