na sliwkowym szlaku png    Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działającej na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu naboru tematycznego w ramach dodatkowych zadań dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

    Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 25 sierpnia 2014 roku do 08 września 2014 roku.

    Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”miejscowość:  Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00-16.00.

    Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

    Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl

   Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”,miejscowość: Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00-16.00.

     Wysokość dostępnych środków w 2014 r. na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla celu szczegółowego I.Śl „Wspieranie mieszkańców oraz organizacje pozarządowe w komercjalizacji produktów lokalnych” oraz celu szczegółowego II.Śl „Budowa infrastruktury do komercjalizacji produktów lokalnych w powiązaniu z ideą społeczeństwa obywatelskiego” z zakresu:

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi 155 735,50 zł

    Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod adresem: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=430

    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 6844549 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..