oprysk    Bezpłatne wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin będzie się odbywać podczas szkoleń organizowanych od 1 października 2014 r. przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zapisy na bezpłatne szkolenia (ilość miejsc ograniczona) przyjmują doradcy z poszczególnych gmin powiatu brzeskiego.

     Zapraszamy również do kontaktowania się z Biurem Powiatowym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel. 146 630 183.