Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane będą w budynku MOPSiŚR( ul. Szkolna 1)

codziennie od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r. w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 do 12:00w środę w godz. od 11:00 do 15:00

Kontakt: MOPSiŚR w Czchowie tel. 14 66-36-565 w. 22