wybory samorzadowe 2014    W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy są dostępne na stronie internetowej tarnow.pkw.gov.pl. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 17 października 2014 r.

Więcej informacji w zakładce "Wybory samorządowe 2014".