barszcz logo     W okresie od 2 do 29 czerwca 2014 r., odbyło się łącznie 29 szkoleń dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Dotyczyły one sensu realizacji projektu oraz metodycznych, organizacyjnych i środowiskowych aspektów identyfikacji, występowania, szkodliwości i zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. Spotkania zorganizowano w biorących udział w projekcie gminach, zlokalizowanych w 12 powiatach województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki). W szkoleniach uczestniczyli lokalni mieszkańcy, właściciele działek opanowanych przez barszcz i przedstawiciele gminnych samorządów. Łącznie wzięło w nich udział 715 osób, w tym ok. 260 stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

      W pierwszym etapie realizacji projektu wykonano również inwentaryzację oraz monitoring występowania roślin barszczu Sosnowskiego w 30 gminach województwa małopolskiego na łącznej powierzchni 134 ha. Przeprowadzone zostały czynności zwalczania rośliny w poszczególnych gminach. Były to zabiegi mechaniczne jak i zabiegi stosowania herbicydu Chicara 25 WG.

     Od 15 września rozpocznie się drugi etap realizacji projektu. Nadal prowadzone będą zabiegi chemiczne i mechaniczne skupiające się m.in. na usuwaniu dojrzałych roślin, jak również tych dopiero kiełkujących i wiele innych.

    Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016.

Plakat informacyjny