b_250_0_16777215_0_0_images_2022_lampa-uliczna.jpg

W związku koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez Gminę Czchów oraz znacznym wzrostem jej cen podjęto decyzję o zmianie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów.

Mając powyższe na uwadze od listopada 2022 r. wprowadza się przerwę nocną w oświetleniu ulicznym od godz. 2300 do godz. 500.