Uprzejmie informujemy, że trwa proces weryfikacji złożonych wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Poniżej przedstawiamy procedurę postępowania:

  1. Pracownik urzędu informuje telefonicznie o wyniku weryfikacji wniosku.
  2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Wnioskodawca wpłaca niezwłocznie na rachunek Urzędu Miejskiego w Czchowie nr 76 8589 0006 0040 0410 0156 0141 należność za wnioskowaną ilość węgla. Cena za 1 tonę węgla to 1 850,00 zł, odpowiednio za 0,5 tony - 925 zł, za 1,5 tony – 2 775,00 zł.
  3. W tytule przelewu należy wpisać „Zakup węgla - imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Druk formularza przelewu i wzór wypełnienia poniżej.
  4. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dodatek węglowy przelewem na konto bankowe SĄ ZOBOWIĄZANI do płatności za zakup węgla w formie bezgotówkowej, to jest przelewem na wskazany w punkcie 2 rachunek bankowy Urzędu.
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT, którą należy odebrać w Urzędzie Miejskim w Czchowie (pok. 13) w dwóch egzemplarzach. Istnieje także możliwość wysyłki faktury listem.
  6. Po otrzymaniu faktury należy skontaktować się ze wskazanym składem węgla w celu umówienia terminu odbioru opału.
  7. W dniu odbioru węgla drugi egzemplarz faktury należy pozostawić na składzie wraz z adnotacją „Potwierdzam odbiór towaru wymienionego na fakturze, data, czytelny podpis”.
  8. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty za węgiel gotówką w kasie urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które otrzymały dodatek węglowy w gotówce. W takim przypadku należy najpierw zgłosić się po fakturę (pok. 13), a następnie uiścić należność w kasie.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie można składać do 9 grudnia 2022 r. (dotyczy wniosków na 2022 rok).

Wcześniejsze złożenie druku zapotrzebowania na węgiel nie zwalnia od złożenia właściwego wniosku o zakup wegla w preferencyjnej cenie - więcej tutaj.

Prosimy NIE WPŁACAĆ należności za węgiel:

  • bez wcześniejszej telefonicznej informacji od pracownika urzędu o konieczności wpłaty
  • na inne niż podane wyżej konto Gminy Czchów

Druk formularza przelewu (plik pdf)

Wzór prawidłowego wypełnienia formularza

wzór wypelniony