Walka z ASF - ulotka

W związku z ciągle aktualnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na naszym terenie oraz z potwierdzonymi przypadkami ASF u dzików z dn. 20.07.2023 r. w powiecie gorlickim, ogniska te są w linii prostej 46,65 km od granicy powiatu brzeskiego, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku przekazuje w załączeniu aktualną ulotkę informacyjną dotyczącą zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, oraz zwraca się z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie ww. ulotki w celu poszerzenia świadomości społecznej o bioasekuracji ASF, do wiadomości i wykorzystania służbowego.

Ulotka zawiera aktualne zasady ochrony stad świń przed ASF.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku
lek. wet. Tomasz Kędzierski