Szanowni Państwo,

w związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella sp. w instalacjach wewnętrznych, zwracam się z prośbą o udostępnienie w podległych Państwu jednostkach zaleceń, opracowanych przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: Zaleceń dotyczących ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella, które dostępne są na naszej stronie internetowej (pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-brzesko/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella--zalecenia-dotyczace-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji).

Zawarte w nim wskazówki adresowane są do zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach, pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp.

Autorzy wskazali w ww. dokumencie zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku
Z up. mgr inż. Adam Oćwieja
starszy asystent

Do pobrania: pismo w wersji pdf