Zintegrowany Informator Pacjenta     W nadchodzącym tygodniu pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia pełnić będą dyżur na terenie gminy Czchów, w celu wydawania indywidualnych loginów i haseł do portalu http://zip.nfz.gov.pl
     Nadawanie uprawnień dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta odbywać się będzie 13 i 15 kwietnia 2016 roku (środa i piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie.

Czym jest ZIP?

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Korzyści dla Pacjentów wynikające z rejestracji w ZIP:

 • szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
 • dostęp do wiedzy o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach,
 • pozyskanie informacji o kwotach, które zostały przekazane na sfinalizowanie Twojego leczenia.

Informacje, które zawiera ZIP:

 • prawa pacjenta,
 • zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą,
 • nasz aktualny status ubezpieczenia w eWUŚ,
 • wykaz placówek mających kontrakt z NFZ wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
 • świadczenia zdrowotne, które zostały nam udzielone i sfinansowane przez NFZ,
 • wystawione recepty i kwoty refundacji leków oraz zaopatrzenia ortopedycznego,
 • deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
 • informacja na jakim etapie jest nasz wniosek o leczenie sanatoryjne.