Czytaj więcej...

Pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 ( DK75 ) klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odc. II.

W nawiązaniu do przesłanego pisma, znak: O.Kr.I-1.4110.11.7.2021.24.mp/ps z dnia 23.04.2021r. dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi o rzetelne podjęcie działań mających na celu spełnienie wnoszonych postulatów i rozwiązanie problemów zgłaszanych przez samorząd i lokalną społeczność oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące, zarówno mnie jak i Radę Miejską w Czchowie, która jest reprezentantem woli lokalnej społeczności, pytania dotyczące przebiegu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Głównym problem w prowadzonych przez Państwa pracach projektowych jest brak rzeczywistej współpracy z lokalnymi samorządami, będącymi gospodarzami tego terenu, oraz ignorowanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez nie, a które są emanacją woli i dążeń rozwojowych mieszkańców naszych "małych Ojczyzn". W dobie absolutnego poszanowania i uznania rzeczywistej roli mieszkańców w realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy, w całkowitej opozycji stoi Państwa postawa braku jakiejkolwiek woli współpracy i uporczywe, nadmiernie sformalizowane forsowanie jednej, z góry przyjętej, opcji realizacji inwestycji. Odnoszę wrażenie, że większy wkład intelektualny wkładają Państwo w argumentację narzucenia nam pierwotnie wybranego przez projektantów wariantu realizacji inwestycji niż w próbę rozwiązania niezwykle istotnego dla rozwoju całego regionu zagadnienia komunikacyjnego.

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do przesłanego protokołu nr 1/2021 STEŚ dla zadania „ Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji:

  1. Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowisku akceptacji wariantu samorządowego, z uwagi na fakt, iż jest to wariant, najkorzystniejszy społecznie i ma akceptację samorządów/gmin, przez które ma przebiegać. Wariant ten omija duże skupiska siedlisk ludzkich, jak również przewiduje wyburzenia budynków w dużo mniejszej ilości niż pozostałe dwa warianty ( wariant C - 369 budynków, wariant F - 395 budynków, wariant samorządowy A - 224 budynki ), a co za tym idzie rodzi najmniejszą liczbę trudnych konfliktów i tragedii w sferze społecznej.
  2. Wariant samorządowy omija ważne lokalnie centra miejscowości, a tym samym nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego,
  3. Ogranicza do minimum kolizje z infrastrukturą drogową: krajową, wojewódzką gminną i lokalną oraz infrastrukturą techniczną taką jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne w tym światłowodowe i energetyczne.
  4. Samorządowy wariant A jest najefektywniejszą propozycją drogową, krótszą od pozostałych wariantów o około 7 km, co w konsekwencji powoduje iż w przyszłości koszty jego budowy i utrzymania będą dużo niższe niż rekomendowanego wariantu C, a czas dojazdu zostanie zdecydowanie skrócony, a co za tym idzie radykalnie zostanie ograniczone skumulowane zużycie paliwa oraz zmniejszone do minimum zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Czytaj więcej...     Informujemy, że do 26 czerwca 2019 r. należy składać ankiety dot. „Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pn.: Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko –Nowy Sącz odc. II” z Państwa uwagami bądź wnioskami co do przebiegu trasy.
     Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Miejskim w Czchowie na dzienniku podawczym (do przygotowanej do tego celu urny) w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze budynku Urzędu lub przesłać bezpośrednio na adres: Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

     15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz posłów na sejm z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem.
      Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA.

Czytaj więcej...     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (CH2M) zapraszają do udziału w kolejnych prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa (budowa) drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na ode. Brzesko - Nowy Sącz, ode. II” ETAP I - Studium Korytarzowe.