Czytaj więcej...

Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”. Jego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r., oraz zachęcenie rolników do aktywnego w nim uczestnictwa.

Konkurs jest adresowany do rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Wygra gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw.

Czytaj więcej...

Do 100 tys. złotych mogą uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządy, które wspierają osoby niepełnosprawne w czasie pandemii. Dzięki rozszerzeniu programu refundacja projektów może wynieść nawet 100 procent poniesionych kosztów.

W czasie epidemii koronawirusa samorządy powiatowe wspierają szczególnie tych mieszkańców, którzy z powodu izolacji i zwiększonych środków ostrożności mają trudności w realizowaniu podstawowych potrzeb i nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki refundacji z PFRON samorządowcy mogą podjąć bardziej skuteczne działania, które uznają za najbardziej potrzebne w danym miejscu i chwili.

Czytaj więcej...

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa, w związku z utrzymującymi się temperaturami dodatnimi oraz prośbami użytkowników wody „sezonowej” (budynki wykorzystywane na cele rekreacyjne w msc. Czchów – Zapora), przedłuża okres dostawy wody do 5 listopada 2020 r.

Zamknięcie dostaw wody będzie uzależnione od warunków atmosferycznych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 26.10.2020 r. do dnia 20.11.2020 r.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z dotychczasowym wykazem dyżurów).

Czytaj więcej...

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o programie promocji aktywności fizycznej „8 tygodni do zdrowia”, realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
     Projekt NFZ „8 tygodni do zdrowia” jest cyklem profilaktyczno-edukacyjnym, zachęcającym Polaków do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Szanowni Państwo, jesteśmy Instytucją, która od lat realizuje z powodzeniem projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu pn. „Właściwa droga do pracy z POWER-em" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat tzw. młodzież NEET: bierną zawodowo, bezrobotnych - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, osoby pracujące będące emigrantami/reemigrantami lub osoby odchodzącei z rolnictwa, jak również osóoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym do udziału w naszym projekcie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o kampanii edukacyjnej „Świadomy pacjent – skuteczna terapia”, realizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Naczelną Izbą Aptekarską. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem przyjmowania przez pacjentów zbyt dużej ilości leków. Hasło programu brzmi: „Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie!”

     Zażywanie wielu medykamentów jednocześnie, zwane polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. Jest niebezpieczne dla każdego, a szczególnie dla osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi np. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, czy niewydolnością krążenia.

Czytaj więcej...W dniu 19 października 2020 r. w Czchowie znaleziono psa.  Właściciela zwierzaka lub osobę chętną, by się nim zająć, prosimy o kontakt z numerem 14 66217 45 (Krzysztof Orłowicz).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa informuje o możliwości nieodpłatnego pozyskania drewna opałowego (gałęzi) w lasach Mienia miejscowości Czchów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie lub pod numerem 14 66 21 745.