Czytaj więcej...

Od lat władze gminy Czchów we współpracy z zainteresowanymi stowarzyszeniami realizują różnorodne zadania inwestycyjne oraz inicjatywy społeczne. Działanie to ma różnorodne formy od merytorycznego wsparcia ze strony urzędu przy pisaniu wniosków po realizację zadań publicznych bezpośrednio przez stowarzyszenia.

W dniu 10 marca 2024 r. na profilach Facebook: „Jakub Kowalczyk - Dobry Gospodarz dla Gminy Czchów” oraz KWW „Wspólnota Nowych Możliwości” opublikowano film, w którym Pan Jakub Kowalczyk zadaje pytanie retoryczne

– „Czy faktycznie musimy wydawać 300 tysięcy złotych rocznie na paliwo do samochodów służbowych?”

W filmie tym, jak zaznacza na wstępie swojej wypowiedzi, Pan Jakub Kowalczyk, przedstawia dwa kroki redukcji zadłużenia, a pierwszym z nich ma być redukcja zbędnych kosztów.

W odniesieniu do tej części filmu i zadanego pytania poniżej przedstawiam zestawienie wydatków na paliwo w roku 2023 oraz zaplanowane wydatki na rok 2024.

Warto, zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie zwrócić uwagę, że paliwo nie jest zużywane tylko i wyłącznie przez samochody służące do przewozu pracowników urzędu, na ten cel w roku 2023 wydano kwotę 7 088,96 zł tj. na dwa samochody: Ford Custom oraz Fiat Doblo, czyli średnio na jeden samochód miesięcznie przypada kwota 295,40 zł.

Pozostałe pojazdy i sprzęty, to:

 1. Samochody straży OSP, quady, piły motorowe, motopompy, łódź motorowa wykorzystywane przez naszych strażaków ochotników do akcji.
 2. Pojazdy i sprzęty spalinowe wykorzystywane w Referacie Usług Komunalnych: koparka, 3 traktory, 3 busy i półciężarówka, piły motorowe, kosy spalinowe, kosiarki.
 3. Bus do przewozu osób niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: „W mojej ocenie nie można oszczędzać na żadnym z wymienionych obszarów bardziej, niż jest to obecnie czynione.”

Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM DLA PEŁNEGO OBRAZU, aby Państwo mogli sami wyrobić sobie zdanie na temat wydatków na paliwo, zestawienie i strukturę wydatków na paliwo w roku 2023 oraz zaplanowane wydatki i ich strukturę na rok 2024. Dodatkowa zamieszczam zestawienie średnich cen paliwa zakupionego przez Gminę Czchów w okresie od stycznia 2023 r. do lutego 2024 r.. Wyliczenia średnich dokonano na podstawie faktur.

 Zestawienie wydatków Gminy Czchów na paliwo

Czytaj więcej...
Burmistrz Czchowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Czchów zapraszają wszystkich gości na „Dni Otwarte" w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych w Czchowie.
Obiekt, który dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu z budżetu państwa oraz środkom własnym Gminy Czchów nabrał zupełnie nowego wyglądu ale także uzyskał pełne wyposażenie gastronomiczno – usługowe, będzie miejscem pełnym aromatów i smakołyków.
Kilkudniowe wydarzenia będzie okazją do degustacji specjałów lokalnej kuchni, zakupu tych wyrobów oraz rękodzieła i ozdób świątecznych.
Każde z KGW przygotowało bogatą ofertę dań oraz różnego rodzaju słodkości m.in. serników, jabłeczników babeczek czy pierników. 
Zapraszamy wszystkich do Inkubatora w Czchowie!

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Czchów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje, co następuje:

INFORMACJA  Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie wchodzą:

Lp.

Imie i nazwiskoFunkcja

1.

Agnieszka Edyta Dudek

Przewodniczący Komisji

2.

Katarzyna Dzięgiel

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Anna Maria Gaweł

Członek Komisji

4.

Alicja Aleksandra Jędrzejek

Członek Komisji

5.

Urszula Marta Kamieniarz

Członek Komisji

6.

Anna Magdalena Kanownik

Członek Komisji

7.

Małgorzata Renata Karpiel

Członek Komisji

8.

Kamil Wojciech Szkaradek

Członek Komisji

9.

Maria Władysława Wójcik

Członek Komisji

 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie mieści się w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 601 946 808.
 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

1) 06.03.2024 r. (środa) w godz. 12:00 - 13:00;
2) 08.03.2024 r. (piątek) w godz. 14:00 - 15:00;
3) 11.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 - 15:00;
4) 14.03.2024 r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:00.

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

(-) Agnieszka Edyta Dudek

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się na stronie https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej

Indywidualne zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. https://tarnow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/indywidualne-zgloszenie-kandydata-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej-w-wyborach-samorzadowych-za

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.

 1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie wchodzą:

Lp.

Imię i nazwiskoFunkcja

1.

Agnieszka Edyta Dudek

Przewodniczący Komisji

2.

Katarzyna Dzięgiel

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Anna Maria Gaweł

Członek Komisji

4.

Alicja Aleksandra Jędrzejek

Członek Komisji

5.

Urszula Marta Kamieniarz

Członek Komisji

6.

Anna Magdalena Kanownik

Członek Komisji

7.

Małgorzata Renata Karpiel

Członek Komisji

8.

Kamil Wojciech Szkaradek

Członek Komisji

9.

Maria Władysława Wójcik

Członek Komisji

 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie mieści się: w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146621710
 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

1) 29.02.2024 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 16:00;
2) 01.03.2024 r. (piątek) w w godz. 11:00 - 15:00;
3) 02.03.2024 r. (sobota) w godz. 8:00 - 12:00;
4) 04.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 12:00 - 16:00.

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie

Agnieszka Edyta Dudek

Do pobrania: informacja w wersji pdf

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r. 

W pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Alied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

 • Jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
 • Jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
 • Jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
 • Jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),
 • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B).

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;

Infolinia: +48222799999;

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Czytaj więcej...

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla beneficjentów obszaru Śliwkowego Szlaku rozliczających wnioski składane w naborach na realizację zadań w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjenci ww. podziałania mają czas na rozliczenie dotacji do 30 czerwca 2024 r.

Spotkania odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych, tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 14 68 44 549 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przewidziany czas jednego spotkania to 30 min. Więcej informacji o spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

Harmonogram spotkań informacyjno – konsultacyjnych w 2024 roku:

Lp.

Tematyka

Data

Godzina

Miejsce

Gmina

1.

Wnioski o płatność, rozliczanie wniosków składanych w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

7 luty 2024 r.

10.00 – 15.00

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Iwkowa


belka sliwka