Czytaj więcej...    Właśnie wystartował pierwszy w Polsce bazarek internetowy Rynek. Jest to inicjatywa dwójki młodych ludzi, świeżo po studiach na Politechnice Krakowskiej, którzy chcąc wesprzeć polską gospodarkę stworzyli platformę sprzedażową dla rolników. To rozbudowany portal oferujący wiele korzyści zarówno sprzedawcom, jak i kupującym. Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności polskich rolników i rozszerzenie ich działalności poprzez sprzedaż internetową.

    Głównym zamysłem przy tworzeniu Rynku było, aby stworzyć sieć rolników i konsumentów na terenie całej Polski i w ten sposób połączyć ze sobą sprzedawców polskich, zdrowych produktów z lokalnymi konsumentami. Chcemy, aby wszyscy Polacy, nieważne czy mieszkają na wsi czy w dużym mieście – mieli zawsze swobodny dostęp do produktów z lokalnego rynku. Drugim naszym celem jest to, aby ludzie wyrobili w sobie nawyk świadomego wybierania towarów od polskich sprzedawców. Wiemy, że rynek sklepów spożywczych w Polsce jest zdominowany przez zagraniczne przedsiębiorstwa i zwłaszcza w miastach, ogranicza to mocno dostęp do rodzimych produktów.

Czytaj więcej...    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

Czytaj więcej...    Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom - Województwo Małopolskie zaprasza:

  •  OBIEKTY NOCLEGOWE
  •  OBIEKTY GASTRONOMICZNE
  •  ATRAKCJE TURYSTYCZNE
  •  INFORMACJE TURYSTYCZNE
  •  POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane (prowadzące działalność) w województwie małopolskim, w odległości nie większej niż 15 km od jednej z tras rowerowych sieci VeloMałopolska, do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)
  2. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)
  3. Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji (1.3.2)
  4. Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów (1.3.1)
  5. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych (1.2.1)

w dniach 01.09.2020 – 15.09.2020

Czytaj więcej...    Rusza druga odsłona, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo. To jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo!
    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
     Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Czytaj więcej...     Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.
To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Czytaj więcej...Weź udział w konkursie fotograficznym „Książka w obiektywie" i wygraj nagrodę o wartości 150 zł!

Serdecznie zapraszamy wszystkich fotografów-amatorów powiatu brzeskiego bez ograniczeń wiekowych do udziału w konkursie fotograficznym "Książka w obiektywie"! Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w  Brzesku. Honorowym patronatem objął wydarzenie Burmistrz Czchowa a patronat medialny objął biuletyn informacyjny "Czas Czchowa" oraz "Informator Brzeski".

 Co zrobić, aby wygrać w konkursie? Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tematu konkursu „Książka w obiektywie".

Zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, zwierzęta, a także wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Niezbędnym elementem na każdym zdjęciu ma być książka lub coś związanego z czytelnictwem. Liczymy na kreatywność uczestników konkursu. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Czytaj więcej...

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski i zarejestrowanych w ARiMR.

Zgłoszenia mozna składać do 16 października, szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/konkursu-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html

 

Czytaj więcej...      W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu - ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.