Czytaj więcej...Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego przekazuję do zaopiniowania Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy:

Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska. Projekt Programu dostępny jest pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje. 

W związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska (Poś) uprzejmie proszę o wydanie opinii do projektu Programu ochrony powietrza w terminie miesiąca od dnia otrzymania niniejszego pisma. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Poś niewydanie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.

Czytaj więcej...     Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia?  Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę!  W Tarnowie rusza nabór do II edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Czytaj więcej...     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce u trzody chlewnej. W związku z występowaniem nowych ognisk w hodowlach świń, Powiatowy Lekarz w Brzesku przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Czytaj więcej...     Z okazji przypadających w 2020 roku 710-urodzin i 650-rocznicy śmierci króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zaprasza fotografujących do nadsyłania zdjęć na konkurs, który ma pokazać tradycje i współczesność miast oraz miejscowości historycznie związanych z ostatnim Piastem na polskim tronie.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
realizując projekt "Kierunek Kariera" co roku organizowaliśmy cykl spotkań dla sołtysów i członków KGW. Ponieważ w obecnej sytuacji standardowa organizacja spotkań jest znacznie utrudniona, zdecydowaliśmy się na przeniesienie naszej współpracy z lokalnymi liderami do internetu. W tym celu powstała Facebookowa grupa „Inspiracje dla lokalnych liderów (Małopolska)”, dedykowana sołtysom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, gdzie zamieszczamy ciekawe dla nich informacje, publikujemy filmy instruktażowe oraz organizujemy zdalne spotkania.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
    OT KOWR w Krakowie uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.
    Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/. Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. W załączeniu regulamin konkursu dla osób zainteresowanych.

Czytaj więcej...    Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.
     Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Czytaj więcej...     W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 3 lipca 2020 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości Tymowa.
    Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 16:00.
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Czchów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady współpracy przy realizacji Programu "Czyste Powietrze". Zgodnie z umową  WFOŚiGW w Krakowie zapewni merytoryczne szkolenia dla wyznaczonego pracownika urzędu, który później będzie pomagał mieszkańcom przy składaniu za pomocą aplikacji wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków.