Czytaj więcej...    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Czytaj więcej...     Mając na uwadze rozwój obrzeży Jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego, zapraszam do udziału w trwających konsultacjach społecznych dotyczących opracowania planów rozwoju Jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego. Informacje o sposobie wyrażenia własnej opinii dostępne są na stronach Urzędów Gmin oraz na stronie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego www.zgjr.pl

Czytaj więcej...     „Śliwkowy Konkurs Kulinarny” organizowany jest przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” po raz szósty. Jego celem jest promocja obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” poprzez wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych.

Czytaj więcej...    Od dnia 18 czerwca do 6 lipca 2016 r. można oddać głos na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego o zasięgu subregionalnym z subregionu Tarnowskiego pn. „Tak wiele do odkrycia”, który obejmuje m.in. biwaki w Piaskach-Drużkowie.

Czytaj więcej...     W ramach poddziałania 6.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przewidziana jest realizacja zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego otoczenia zbiorników wodnych w tym zbiornika Czchowskiego i Rożnowskiego. Na realizację inwestycji związanych z takim zagospodarowaniem, między innymi Gminy oraz Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Jednym z warunków umożliwiających staranie się o fundusze na różnorodne inwestycje, jest to, aby wpisywały się one w plan rozwoju zbiornika Rożnowskiego bądź Czchowskiego.

     Tarnowska Organizacja Turystyczna zaprasza producentów lokalnych, artystów, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, itp. do wzięcia udziału w wystawie plenerowej towarzyszącej Tygodniowi Misyjnemu w ramach Światowych Dni Młodzieży. Podczas imprezy będą Państwo mogli promować i sprzedawać wystawiane przez siebie produkty (przede wszystkim regionalne, własnoręcznie robione - m. in. wyroby rękodzielnicze, wyroby spożywcze - ciasta, desery, potrawy regionalne, miody).

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r., w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.