Czytaj więcej...    Agencja Rynku Rolnego prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino. Wnioski o wpis do ewidencji  na rok gospodarczy 2016/1017 należy składać do 15 lipca 2016 r.

     Wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Polski, przeznaczone do sprzedaży wymaga uzyskania wpisu do ewidencji. Wpis jest dokonywany corocznie na dany rok gospodarczy. Rok ten na rynku wina trwa od 1 sierpnia  do 31 lipca roku następnego. W przypadku nie złożenia wniosku i nie uzyskania wpisu do ewidencji producent nie będzie mógł sprzedawać wina ze zbioru uzyskanego w 2016 r.

Czytaj więcej...     Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...     W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie realizowane jest przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy w tych dniach odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z obszaru województwa małopolskiego. Każdy ankieter posiada legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet.

      Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów potwierdzić można na specjalnie przygotowanej Infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca - 29 lipca br. w godz. 8:00-20:00.

    Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa zwraca się z prośbą do odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej o nienapełnianie basenów, niepodlewanie ogrodów, terenów zielonych i skwerów oraz nie zraszanie i mycie placów wodą z sieci wodociągowej do czasu wystąpienia znaczących opadów deszczu.

    Rozsądne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi ma na celu ograniczenie braku dostatecznego ciśnienia wody w sieci.

     Za wszelkie utrudnienia związane z eksploatowaniem wodociągu gminnego przepraszamy.

Czytaj więcej...     Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, rozpoczęła realizację projektu "Praca dla Młodych". Celem projektu jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy (15-29 lat tzw. młodzież NEET), poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W ramach Projektu organizowane są szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika oraz płatne staże (szkolenia kończą się egzaminami dającymi uprawnienia do wykonywania zawodu np. operator CNC, operator koparki, wózka widłowego).

Czytaj więcej...     Współczesny świat, w tym technologie, zmieniają się bardzo szybko, dlatego niezbędne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu, chcąc wesprzeć ich w rozwoju osobistym i zawodowym, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od stycznia 2016 roku rozpoczął realizację projektu “Kierunek Kariera”. Założono, że do 2023 roku w projekcie weźmie udział 46 tysięcy pracujących Małopolan, w tym m.in. skorzysta z nowej usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pod nazwą Bilans Kariery.

Czytaj więcej...    Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w II kwartale 2016 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

Informujemy, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Czytaj więcej...      Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 7 czerwca 2016 r. tj. wtorek o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Gnojniku (Gmina Gnojnik).

Czytaj więcej...    Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w dniach 1 czerwca - 29 lipca w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SRG). Dodatkowe informacje znajdują się w załączonych plikach oraz na stronie www.stat.gov.pl.