Czytaj więcej...     W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 3 lipca 2020 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości Tymowa.
    Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 16:00.
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Czchów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady współpracy przy realizacji Programu "Czyste Powietrze". Zgodnie z umową  WFOŚiGW w Krakowie zapewni merytoryczne szkolenia dla wyznaczonego pracownika urzędu, który później będzie pomagał mieszkańcom przy składaniu za pomocą aplikacji wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczęciu pilotażowego naboru do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim skierowanego do obiektów noclegowych, gastronomicznych, atrakcji turystycznych oraz obiektów świadczących inne usługi, które mogą być przydatne rowerzystom w trakcie podróży.

Czytaj więcej...      Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Czytaj więcej...    W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasze województwo w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.), powodujące duże szkody w gospodarstwie rolnym zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mogą zostać uznane jako „siła wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności.
    Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Czytaj więcej...     Rekompensaty za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość częściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokojenie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane w celu utrzymania stanowisk pracy. W ten sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaguje na trudną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

PREZYDENT 2020 Afisz lokal m

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w ramach następującego przedsięwzięcia: