Do 20 marca 2016 r. trwa dodatkowy nabór do pracy wakacyjnej dla polskich studentów do Niemiec na sezon - lato 2016. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

  • studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" - będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.;
  • deklarują znajomość języka niemieckiego;
  • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji;
  • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają   odmowę).

    Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w II kwartale 2016 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

Czytaj więcej...    Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę!
    Fundacja PROAKTYWNI ogłasza II nabór do projektu "Młodzi proaktywni".
    Do udziału zapraszamy mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Nabór potrwa od 1 do 21 marca (tylko w tym czasie przyjmujemy formularze aplikacyjne). Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.
   Udział w projekcie „Młodzi proaktywni" jest całkowicie BEZPŁATNY.

Czytaj więcej...    Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa sie już po raz ósmy i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

      Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2016 roku www.malopolskie.pl/srodowisko.

Czytaj więcej...     Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.

Czytaj więcej...     Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski...

Więcej na stronie www.1procentwmalopolsce.pl

Czytaj więcej...Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, iż od dnia 1.01.2016 r. zwrot nadpłaty następuje:

  •  na wskazany rachunek bankowy

Przypomina się o konieczności aktualizacji rachunku bankowego w przypadku jego zmiany.

  •  przekazem pocztowym

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, tj. o kwotę 4,90 zł (niezależnie od kwoty nadpłaty).

Nadpłata może zostać zwrócona w punkcie kasowym, jeżeli podatnik złoży żądanie w tym zakresie.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, tj. nadpłata do kwoty 23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

 Czytaj więcej...     Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 9 lutego 2016 r. tj. wtorek o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Program