Czytaj więcej...     Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 otwiera przed biznesem i nauką ogromne możliwości. Idea współpracy ośrodków naukowych i podmiotów gospodarczych stała się filarem absorpcji środków na rozwój i budowanie potencjału gospodarczego naszego kraju. Widząc potrzebę jeszcze większego zacieśniania współpracy pomiędzy nauką a biznesem Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zaprasza na konferencję pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich — Małopolska 2014-2020" w dniu 08.12.2015 r.

Czytaj więcej...     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w uzgodnieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ustalił terminy, w których będzie możliwość oddania krwi w miejscowości Brzesko.

Czytaj więcej...     KAMAZ POLSKA wraz z OSP Łoniowa zaprasza na prezentację samochodów pożarniczych zbudowanych na podwoziach terenowych KAMAZ 4x4 i 6x6 oraz samochodów ciężarowych marki KAMAZ.
     Spotkanie odbędzie się w Łoniowej k. Brzeska (woj. małopolskie, gmina Dębno) 29 listopada (niedziela) o godz. 11.00 na terenie boiska sportowego w Łoniowej. Dojazd do miejsca: 2 km drogą prowadzącą od OSP Łoniowa.

OŚ.602.2.2015.BB

Brzesko, dn. 13 listopada 2015r.

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że:

1. Na podstawie umowy podpisanej w dniu 22 lipca 2015 r. pomiędzy Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w imieniu, którego działają:

  1. Pan Andrzej Potępa - Starosta Brzeski,

  2. Pan Ryszard Ożóg – Wicestarosta,

     Na "Trawnikach" zaginął młody pies rasy labrador. Znalazcę lub osoby, które widziały psa uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny 511 395 180.

Czytaj więcej...     Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1677) została uruchomiona kolejna transza dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

     Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od dnia 2 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...     Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej...      W związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2015 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 może wystąpić częściowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach Złota - Przymiarki, Łoniowa, Niedźwiedza od strony Pana Średniawy oraz Żerków.

    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.