Informujemy, że od dnia 20 października 2015 r. wznowiono przyjmowanie wniosków o udzielanie pożyczek w ramach  programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące oprocentowanie to 0,44%. Maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi  77 096,60 zł, natomiast pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi  23 129,28 zł.

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do zapoznania się z wersją roboczą analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dla obszaru Śliwkowego Szlaku  przeprowadzoną w trakcie spotkań konsultacyjnych  w gminach: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacje zawarte w analizie pochodzą od przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego  oraz mieszkańców. Wersja robocza analizy SWOT została zaakceptowana przez Zespół ds. Opracowania LSR.

     Na podstawie uchwał Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2015 r. Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Czchów rozpoczynają pracę o godz:

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czchowie - godz. 5.00
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wytrzyszczce - godz. 6.00
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Jurkowie - godz. 6.00
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Złotej - godz. 6.00
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Tymowej - godz. 6.oo
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Tworkowej - godz. 6.oo
  7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Domosławicach - godz. 6.oo
  8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Piaskach-Drużkowie - godz. 6.oo
  9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Czchowie (SPGZOZ) - godz. 6.3o

Lokale wyborcze dla wyborców zostaną otwarte o godz. 7.00 i będą czynne do godz. 21.00  (art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga: 25 października 2015 r. obowiązuje czas zimowy!

     Burmistrz Czchowa na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, poz. 1153 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 14 października do 12 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Czchów oraz własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Czchów.

Czytaj więcej...     Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 5 listopada 2015 r. tj. czwartek o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej.

Program

     Burmistrz Czchowa informuje mieszkańców Gminy Czchów, że w związku z ogólnopolskim treningiem systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w dniu 14 października 2015 (środa) w godz. 8:00-16:00 mogą zostać uruchomione ćwiczebnie syreny alarmowe.

Czchów, 13 października 2015 r.

BURMISTRZ CZCHOWA
Marek Chudoba

    Poniżej przedstawiamy plakaty informujące, w jaki sposób można oddać ważny głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla młodzieży organizowane w ramach realizacji planu komunikacyjnego skierowanego do mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Czytaj więcej...     Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 1 października 2015 roku w ZSP przy ul. Sądeckiej 187 w godzinach od 9.00 do 12.00. Podczas akcji będzie można zarejestrować się również w rejestrze dawców szpiku. Dla krwiodawców przewidziany tradycyjnie słodki poczęstunek.

     Zachęcamy do skorzystania ze stron informacyjnych takich jak: www.oddajkrew.plwww.rckik.krakow.pl  www.krewniacy.pl  www.dawca.plPolskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.