Czytaj więcej...     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w uzgodnieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ustalił terminy, w których będzie możliwość oddania krwi w miejscowości Brzesko. Krew można będzie oddawać w godzinach 9.00-12.00 w następujące dni:

Czytaj więcej...    Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie serdecznie zaprasza na akcję oddawania krwi, która odbędzie się 20 stycznia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 w ZSP ul. Sądecka 187.

     Akcja połączona jest z rejestracją potencjalnych dawców szpiku. Dawcą szpiku może być osoba pełnoletnia, zdrowa nie obciążona chorobami genetycznymi, dziedzicznymi, przewlekłymi w wieku od 18 do 50 lat. Dawstwo szpiku jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne.

Czytaj więcej...     Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Czytaj więcej...     Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Czchów na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

     Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowy ze wszystkimi świadczeniodawcami z terenu gminy Czchów w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...     Dla przedsiębiorców, którzy od 01 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku zalegali z opłacaniem składek 15 stycznia 2015 roku upływa termin na złożenie wniosku o abolicję.

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) tzw. ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia nieopłaconych składek wyłącznie „za siebie” na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami dodatkowymi, opłatami prolongacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Umorzenie należności, o których mowa powyżej skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych a także kosztów egzekucyjnych.

Czytaj więcej...      Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Małopolska, które odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Iwkowej. Na spotkanie zapraszamy producentów i przetwórców produktów żywnościowych pochodzących z Małopolski, przedstawicieli restauracji, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych oferujących produkty i potrawy lokalne z Małopolski.

     Celem spotkania jest zapoznanie się z zasadami przystąpienia do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - Małopolska (cele sieci, zasady przystąpienia, omówienie wniosku aplikacyjnego).

     Więcej informacji o Sieci znajduje się na stronie internetowej: http://www.zasmakujwmalopolsce.pl/index.php/dziedzictwo. Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Czytaj więcej...     Urząd Miejski w Czchowie poszukuje właściciela psa prezentowanego na załączonych zdjęciach lub osoby chętnej do zaopiekowania się czworonogiem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 146 621 738 (p. Helena Motak).