Szanowni Państwo,

     Starostwo Powiatowe w Brzesku informuj o przywróceniu od dnia 15 czerwca 2020 r. udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego.
     Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Szanowni mieszkańcy powiatu brzeskiego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Brzesku przypomina, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.), zobowiązują nas wszystkich do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa w następujących okolicznościach:

Czytaj więcej...    W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2020 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości Tymowa oraz w części miejscowości Czchów - Zelinach.
    Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00.
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...     Aby zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Istnieje także możliwość samodzielnego zgłaszania się bezpośrednio w urzędzie, jednak te kandydatury będą brane pod uwagę w przypadku uzupełniania składów komisji przez Komisarza Wyborczego.

    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

     Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 161/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 09 czerwca 2020 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości: Czchów – ul. Dworska

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...     Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 roku w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Polsce zarejestrowano aż 107 tys. wniosków. W naszym województwie liczba wszystkich zarejestrowanych i roboczych wniosków wynosiła ponad 7,5 tysiąca. Wnioski wciąż napływają i ich liczba cały czas wzrasta.

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Planowane terminy naborów:

Czytaj więcej...    Uprzejmie informujemy, iż Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła proces autocertyfikacji higienicznej dla obiektów noclegowych w Polsce przed sezonem letnim.
     Szczegóły z tym związane znajdują się pod linkiem: https://www.pot.gov.pl/pl/bezpieczne-podroze/dla-branzy/autocertyfikacja-higieniczna-obiektow-noclegowych-rozpoczeta#n    
    Zapraszamy wszystkie obiekty noclegowe do zapoznania się z wytycznymi i dołączenia do Programu.