Czytaj więcej...

„Aktywny Senior” – rozpoczynamy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2023 – 2024 z alokacją 1 mln zł. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo, rekreację.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl.

Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

Czytaj więcej...

Ogłoszenia w plikach pdf:

Czytaj więcej...

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapraszają 17 - 18 marca 2023 r. (piątek - sobota) na pierwsze Wojskowe Targi Służby i Pracy w Olsztynie oraz w 15 miastach. To szansa dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy, stałego wynagrodzenia (ponad 4,9 tys. zł miesięcznie od pierwszego dnia służby) lub chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojskowe-targi-sluzby-i-pracy--sprawdz-co-da-ci-wojsko

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia na Dzień Kobiet!

Drogie Panie!

W dniu Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia: dużo szczęścia, pomyślności oraz wszystkiego tego co budzi uśmiech i radość, co daje nadzieję i spełnienie!

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Czytaj więcej...

Młodzież dysponuje potężnym potencjałem w wielu aspektach, ale nieodmiennie największym wyzwaniem, często okazuje się finansowanie swoich działań. Z raportu “Kondycja organizacji pozarządowych 2021”, badania Klon/Jawor wynika, że roczny budżet organizacji pozarządowej w 2020 roku wyniósł 26 tysięcy złotych. Aby ułatwić młodzieży wykorzystanie swojego potencjału, Fundacja New Europe Foundation organizuje konkurs regrantingowy “Aktywizacja Młodzieży w samorządach w województwach śląskim i małopolskim”. Jest to inicjatywa realizowana w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, dzięki której rozdane zostanie 410 tys. zł na działania organizacji młodzieżowych. Celem konkursu jest wsparcie działań zwiększających zaangażowanie i aktywność społeczną młodzieży w życiu publicznym. Organizacje młodzieżowe mogą ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 zł do 15 000 zł.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku zaprasza na szkolenie z płatności bezpośrednich. Szkolenie odbędzie się dnia 20 marca 2023 r. o godz. 9.00
w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone ważne informacje w zakresie płatności bezpośrednich m. in. Ekoschematy.

Osoby chcące zapisać się na szkolenie proszone są o kontakt pod nr. telefonu: 500 665 234.

Zapraszamy serdecznie!

Czytaj więcej...

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zaprasza na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin podstawowe oraz uzupełniające.

Nabór na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin będzie trwał od 6 lutego do 6 marca 2023 r. Z momentem zrekrutowania min. 15 osób zostanie ustalony termin oraz miejsce szkolenia (na terenie gminy Czchów).

Osoby chcące zapisać się na szkolenie proszone są o kontakt pod nr. telefonu: 500 665 234.

Zapraszamy serdecznie!

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacje (plakaty) o wycieczkach organizowanych przez tarnowski oddział PTTK.

Z turystycznym pozdrowieniem,
Grażyna Furman

Czytaj więcej...

"Poloneza czas zacząć..." - żeby omawianie "Pana Tadeusza" przyjemnie się kojarzyło, uczniowie klasy VIII Zespołu Szkoły i Przedszkola w Złotej wraz z wychowawczynią panią Martą Gurgul postanowili przeprowadzić niezwykłą lekcję języka polskiego na Wzgórzu Zamkowym i zatańczyć poloneza na dziedzińcu czchowskiej Baszty.
Oto efekty...

Czytaj więcej...

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku serdecznie zaprasza dzieci urodzone w latach 2008- 2012 do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy – niebezpiecznych substancji unikamy”.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż w związku z planowanymi w 2023 roku naborami wniosków zorganizowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań
w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.

  1. W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub paragonami do kwoty 450 zł, posiadającymi numer NIP nabywcy) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  2. W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub paragonami do kwoty 450 zł, posiadającymi numer NIP nabywcy) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 13, codziennie w godz. od 8:00 do 13:30.

Bardzo proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego, nakazu płatniczego, ewentualnie przy dzierżawie gruntów – umowę dzierżawy, numer rachunku bankowego, oraz w przypadku posiadania bydła – zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek do wydruku

Wniosek do wypełniania na komputerze w programie Adobe Reader